środa, 19 października 2016

Składanie artykułów

Osoby pragnące opublikować artykuł w Zeszytach Naukowych Politechniki Ślaskiej Seria Organizacja i Zarządzanie powinny wykonać następujące kroki:


1. Zgłoszenie artykułu.
Można tego dokonać w wersji elektronicznej lub papierowej.

W wersji elektronicznej proszę wysłać artykuł na adres: rwolniak@polsl.pl lub katarzyna.midor@polsl.pl

W wersji papierowej należy przynieść dwie kopie artykułu do redakcji na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Ślaskiej mieszczącej się w Zabrzu przy ulicy Roosevelta 26-28. Budynek C pokój 103 lub 109.

Pisząc artykuł proszę zachować zasady zgodne z poniższą formatką.
Formatka artykułu

Artykuł powinien odwoływać się do dyskusji naukowej prowadzonej na łamach czasopisma. 
Można w tym celu skorzystać z wersji elektronicznych artykułów zamieszczonych na stronie.

2. Redakcja po wstępnej weryfikacji artykułu przez Redaktora Wydziałowego wysyła artykuł do dwóch recenzentów.

3. Po otrzymaniu recenzji autorzy otrzymują je w postaci elektronicznej lub papierowej (w zależności od formy w jakiej dostarczy je do redakcji recenzent).

4. W przypadku uzyskania dwóch pozytywnych recenzji autorzy powinni poprawić artykuł zgodnie z zaleceniami recenzenta, a następnie wypełnić następujące formularze:

Ustosunkowanie się autora do opinii recenzenta

(druk należy wypełnić osobno dla każdego z recenzentów)

Zgoda autora na wydanie publikacji

(druk powinni podpisać wszyscy autorzy)

Oświadczenie autora

Wszystkie druki należy dostarczyć w postaci papierowej (lub wersje zeskanowane mailem ) wraz z poprawionym artykułem w postaci elektronicznej.


Dokumenty elektronicznie należy dostarczyć w formacie PDF.

poniedziałek, 17 października 2016

2016 - Zeszyt 93


INTRODUCTION....................................................................................................................... 7
1.      Agnieszka Izabela BARUK – Reasons ofbuying of Polish products in the context of prosumption activity of final buyers.............................................................................................................................................. 9
2.      Jacek BENDKOWSKI – Organizational benefits of informal knowledge networks................ 19
3.      Piotr BERNAT, Wojciech B. cIEŚLIŃSKI – Use of ict and augmented reality in smart growth of enterprise       31
5.      Krzysztof BRZOSTEK, Anna MICHNA – An attempt to identify an intermediary variable in the relation between knowledge management and business efficiency of SMEs............................................................................................................................... 51
6.      Jan BRZÓSKA – Role of regional specjalist observers in implementation of Regional Innovation Strategy in the Silesian province............................................................................................................................... 61
7.      Zbigniew CHYBA – The comparison of technology assessment and selection methods........... 73
8.      B. ЧЕРЕП Incentive politics of the enterprise...................................................................... 85
9.      О.Г. ЧЕРЕП Components determining the efficiency of innovationprojects industrial enterprises.............................................................................................................. 95
10.  Agnieszka DZIUBIŃSKA – Strategies of adjustment of business models of multinational companies to environment of emerging markets............................................ 105
12.  Mariola DŹWIGOŁ-BAROSZ – Women’s influence in business......................................... 129
13.  Agnieszka GOŹDZIEWSKA-NOWICKA, Tomasz JANICKI, Urszula SŁUPSKA crisis management in projects.......................................................................................................................................... 141
14.  Sandra GRABOWSKA – Risk analysis of actions in key business processes....................... 153
15.  Krzysztof GROCHOWSKI – Strategic management in enterprises transport services
and education process of students in the field of ERP systems
.............................................. 163
16.  Adam JANISZEWSKI – Knowledge creation process within cluster  of companies as a base for modeling activities of knowledge brokers............................................................................................................. 173
17.  Izabela JONEK-KOWALSKA, Jarosław ZIEMSKI – Contemporary directions of risk management development from the perspective of product lifecycle...................................................................................... 185
18.  Marcin KOMAŃDA – Hot knowledge in the enterprise...................................................... 197
19.  Piotr KORDEL – Technology enetrepreneurship and organizational structures
the outcomes of empirical research
...................................................................................... 207
20.  Jolanta KORKOSZ-GĘBSKA – The implementation of CSR concept in activity of companies of chemical industry.......................................................................................................................................... 221
21.  Paweł KOSIŃ – Risk management in the networked enterprise........................................... 231
22.  Aleksandra KOSZAREK-CYRA – Pro-environmental initiatives of SMES
in the Visegrad Group
......................................................................................................... 241
23.  Małgorzata KOSZEMBAR-WIKLIK – Marketing communications
a commercialization of new technologies and products
......................................................... 251
24.  Marzena KRAMARZ, Kamilla PALKA Logistics information system in supply
chain of blood
..................................................................................................................... 261
26.  Teresa KRAŚNICKA, Tomasz INGRAM, Katarzyna BRATNICKA Family
business: the state of the art and future research directions.................................................... 285
27.  Д.В. КРИЛОВ Organizational and economic factors affecting the implementation
of
investment project in
industrial enterprise......................................................................... 299
28.  Robert KUCĘBA, Edyta KULEJ-DUDEK – Low emission management – social knowledge transfer platform    309
29.  Andrzej LIMAŃSKI, Ireneusz DRABIK – A typology of strategies for the internationalization of enterprises        323
30.  Joanna MACHNIK-SŁOMKA – Technology creativity and development strategies
of high technology enterprises
.............................................................................................. 333
31.  Aleksandra MAJ – Managerial control tools to assist in the enterprise.................................. 345
33.  Bogdan NOGALSKI, Przemysław NIEWIADOMSKI – Lean prodction as a result
of initiation of the implementation employees’ work – case study of the complex
product implementation
....................................................................................................... 365
34.  Jacek PAGIEŁA – Diagnosis of safety culture in selected ue enterprises in the light
of pilot study
....................................................................................................................... 381
35.  Krzysztof PAŁUCHA – Cooperation of enterprises in the building process
of the innovative capacity
................................................................................................... 393
36.  Jacek PASIECZNY, Beata GLINKA – Areas of organizational dysfunctions...................... 405
37.  Wojciech POPŁAWSKI, Maciej MARKOWSKI, Marcin FORKIEWICZ –
Awareness strategy and management of strategic management universities
the example of universities in Poland
.................................................................................... 415
38.  Jan PYKA – Dilemmas of development of power industry in Poland.................................... 425
39.  Aleksandra RACHWAŁ, Anna SĘDEK-MAZGAJ, Radosław WOLNIAK – Risk assessment in the welding process.......................................................................................................................................... 441
40.  Tadeusz SOROKA – Conditions for creating a pro accommodative organization................. 451
41.  Paweł SZEWCZYK – Impact of the Internet of Things on the economy and society............. 461
43.  Mateusz TRZECIAK,  Seweryn SPAŁEK – Risk management within the methods
of traditional and agile project management
.......................................................................... 483
46.  Dariusz WYRWA – The financial support to smart specializations throught the regional operational programmes.................................................................................... 515
48.  Czesław ZAJĄC – Periodic evaluation of managers and specialists in corporate
groups in the light of empirical research
................................................................................ 535

środa, 28 września 2016

2016 - Zeszyt 91

FOREWORD ........................................................................................................................
9
Part A. ECONOMIC AND MANAGEMENT CHALLENGES IN THE ERA OF GLOBALIZATION .........................................................................................
11
1. Yurii VASILEV − Competitiveness evaluation of coal enterprise ...........................
13
2. Diana DMITRIEVA − Recommendations for the strategic analysis process of mining and chemical companies improvement ..........................................................
25
3. Sergey FEDOSEEV, Maria TOCHILO − Perspectives for reproduction of the dioxide titanium industry ...........................................................................................
39
4. Anna TSVETKOVA − Prospects of information innovations in fuel-power and mineral complexes ......................................................................................................
49
5. Jolanta BIJAŃSKA, Krzysztof WODARSKI − Risk management of activating and mining of a longwall in a coal mine .................................................................
61
6. Seweryn TCHÓRZEWSKI − The ability to innovate in a coal mine – areas and limits ...........................................................................................................................
75
7. Marina NEVSKAY, Oksana MARININA − Application of the project approach to the management of mining waste ...........................................................
89
8. Tatiana PONOMARENKO, Kseniia KOVESHNIKOVA − Real options in the project management of diversification program (a case study of Mongolian-Russian company CCW "ERDENET") ......................................................................
101
9. Adam GUMIŃSKI − The influence of effective work time on an employment level in a colliery – case study ...................................................................................
111
10. Anastasiia KUTILKINA, Alexey CHEREPOVITSYN − Peculiarities of the Russian small oil business’ development in the current economic environment .......
123
11. Sergei KOROTKII − Corporate form of governance as an element of the globalization process .......................................................................................................
133
12. Ekaterina GOLOVINA − Analysis of the problems in groundwater extraction management due to changes in the law “about mineral resources” ...........................
145
Part B. TECHNOLOGICAL CHALLENGES IN THE ERA OF GLOBALIZATION ................................................................................................
155
13. Aleksandr ELISEEV, Pavel SHCHERBAN − Development of mining companies’ logistics schemes in the Baltic sea area ..................................................
157
14. Victor ALEXANDROV, Pavel MAKHARATKIN − Express-diagnosis of the technical state slurry pumps in systems hydrotransport processing tails of ore.........
167
15. Joanna BARTNICKA, Damian GIZA, Agnieszka ZIĘTKIEWICZ, Grzegorz KOWALSKI − Musculoskeletal occupational hazards in two challenging working environments. A case study from mining industry and health care ..................................................................................................................
181
16. Kinga STECUŁA, Jarosław BRODNY − The OEE model as a tool for effectiveness assessment of the use of equipment .....................................................
195
17. Olga GEGECHKORI, Elizaveta KOZLYAKOVSKAYA − Import substitution as a factor of the agricultural development in the Kaliningrad region ...
207
18. Victor NORDIN, Pavel SHCHERBAN − Improvement of management decisions quality at the engineering and constructing stages of modern mining companies ...................................................................................................................
217
19. Pavel MAKHARATKIN, Sergey AVKSENTEV, Inna TRUFANOVA − Development and improvement of conveyor transport in the conditions of complicated operation in modern mining industry ....................................................
229
20. Victor NORDIN, Victor MUROV − Logistical approach to monitoring operation of underground gas storages (UGS) ...........................................................
241
Part C. ECOLOGICAL CHALLENGES IN THE ERA OF GLOBALIZATION ........
251
21. Jarosław MIKOŁAJEC − Production and consumption of black coal and lignite in selected European countries in the context of the climate change policy ..............
253
22. Tomasz SZULC − Ranking of the revitalization projects versus the needs of degraded municipal areas – case study of the municipality of Mysłowice ................
265
23. Yuriy KOMAROV, Mikhail MARININ − The pile storage of potash plant to the selected reclamation directions ............................................................................
279
Part D. SOCIAL CHALLENGES IN THE ERA OF GLOBALIZATION ....................
289
24. Radosław WOLNIAK − The relations between uncertainly avoidance and the concept of Corporate Social Responsibility ...............................................................
291
25. Remigiusz KOZUBEK − CSR in the extractive industry − theoretical assumptions and best practices ...................................................................................
309
26. Karolina RĄB, Łukasz RĄB − Job reengineering and the increase of unemployment ............................................................................................................
321
Summary ...............................................................................................................................
331

2016 - Zeszyt 901. Magdalena RZEMIENIAK, Lilla KNOP, Dorota JELONEK  Contemporary aspects of organizational networks  introduction ................................................................ 5
2. Dorota JELONEK  Innovation networks. Identification of cooperation barriers ............. 9
3. Iwona CHOMIAK-ORSA  Relationship management in network organizations .......... 25
4. Lilla KNOP  Cluster constant in the context of Silicon Valley experience ..................... 45
5. Sławomir OLKO  Dialogue in clusters in the light of network approach in strategic management ......................................................................................................................... 63
6. Agata MESJASZ-LECH  Cooperation in logistics networks – challenges and limitations ..................................................................................................................... 81
7. Honorata HOWANIEC  The clusters and networks as a platform to technology transfer ................................................................................................................................. 97
8. Beata TARCZYDŁO  Selected aspects of brand management for organizational networks............................................................................................................................. 111
9. Magdalena RZEMIENIAK  The identity of organizational networks ......................... 125

środa, 15 czerwca 2016

2016 - Zeszyt 89

1. Jacek BENDKOWSKI – Individual profit resulting from participation in informal knowledge networks ………………………………………………………………….
11
2. Józef BENDKOWSKI – Qualitative research – selected problems of applied logistics reference …………………………………………………………………….
25
3. Jolanta BIJAŃSKA – Modeling and simulation in investments planning in production enterprises ……………………………………………………………...
39
4. Jolanta BIJAŃSKA, Krzysztof WODARSKI, Janusz WÓJCIK – Decisions in production preparation of new product in small and medium-sized enterprises …..
53
5. Jan BRZÓSKA – Application of the balanced scorecard to measure value created by power companies business models ………………………………………………..
65
6. Katarzyna DOHN – Disruptions identification in the knowledge sharing process on the various levels of the supply chain ……………………………………………..
81
7. Henryk DŹWIGOŁ – Special task manager ………………………………………..
95
8. Mariola DŹWIGOŁ-BAROSZ – Business leader in the time of a crisis …………..
107
9. Agnieszka GASCHI-UCIECHA – Study degree of implementation of risk management in small and medium enterprises – results ……………………………..
123
10. Magdalena GĘBCZYŃSKA – Dimensions of performance measurement system in small and medium enterprises ……………………………………………………..
135
11. Jadwiga GRABOWSKA – Evaluation factors that shape logistic information system in the distribution channels coal ……………………………………………...
147
12. Adam GUMIŃSKI – Effective usage of human resources as a key determinant of a long-term activity of a coal company …………………………………………...
163
13. Piotr JANKE – Responsive web design analysis of selected public administration platform of e-services in Poland ……………………………………………………...
177
14. Marzena KRAMARZ, DAGMARA JAROSZ-LEWANDOWSKA – Context of cooperation climate in configuration of distribution network of metallurgical products ………………………………………..……………………………………...
189
15. Włodzimierz KRAMARZ – Examining of disruptions and zones of strengthening them in material flows of metallurgical products …………………………………….
205
16. Mariusz KRUCZEK, Edyta PRZYBYLSKA, Zbigniew ŻEBRUCKI – Logistic as a potential, smart specialization in Silesia …………………………………………
219
17. Mariusz KRUCZEK, Edyta PRZYBYLSKA, Zbigniew ŻEBRUCKI – Logistic in national and regional smart specializations ………………………………………..
231
18. Anna KWIOTKOWSKA – Testing high performance configurations by using qualitative comparative analysis ……………………………………………………...
245
19. Filip LIEBERT – Early access service for product in digital distribution from customer perspective based on STEAM platform ……………………………………
259
20. Katarzyna ŁYP – Health care system in Poland – mechanism of operation ………..
277
21. Mirosław MATUSEK – Triadic sourcing strategy success factors – case study …...
291
22. Anna MICHNA, Roman KMIECIAK – An analysis of the market conditions for the activity of real estate developers ……………………………………………...
307
23. Anna MUSIOŁ-URBAŃCZYK – Competence requirements of a project manager in an intelligent organisation …………………………………………………………
325
24. Anna MUSIOŁ-URBAŃCZYK, Barbara SORYCHTA-WOJSCZYK – Development of public e-services in the cities with poviat rights of the Silesian voivodeship …………………………………………………………………………...
339
25. Monika ODLANICKA-POCZOBUTT – An institutional inertia in relation to innovative solutions in common judiciary in civil cases …………………………..
351
26. Monika ODLANICKA-POCZOBUTT, Lilla KNOP – Development and functioning of the networks in the light of endogenous approach ……………….
367
27. Monika ODLANICKA-POCZOBUTT, Ewa KULIŃSKA, Katarzyna WARZECHA – Modelling of relationship with supplier based on experience of CRM – survey research ……………………………………………………………
379
28. Magdalena PICHLAK – New product innovativeness – a multidimensional approach ………………………………………………………………………………
397
29. Marzena PODGÓRSKA – The success in the project management – the issue of its definition and evaluation in view of the results of the empirical research ……..
409
30. Katarzyna SIENKIEWICZ-MAŁYJUREK – Innovativeness of co-production in local public management …………………………………………………………..
421
31. Barbara SORYCHTA-WOJSCZYK – The implementation of an integrated B2B information system as a source of innovation in the aspect of building an intelligent organisation in a chosen enterprise of small and medium enterprises sector ………...
437
32. Kamil SZYMAŃSKI – European interregional cooperation for the development of smart specialization as an example Vanguad Initiative ……………………………
453
33. Seweryn TCHÓRZEWSKI – Risk in implementation of reinforcing and liquidation of wall – forming factors and ways of response ……………………..
465
34. Joanna TOCZYŃSKA – Modeling and simulation of management in the education system at university …………………………………………………………………..
479
35. Mateusz TRZECIAK – Analysis of project stakeholders attributes determining project success ………………………………………………………………………..
495
36. Marian TUREK, Izabela JONEK-KOWALSKA – Net export of hard coal in Poland in context of price competitivness of Polish mining enterprises …………..
507
37. Maria WENGIEREK – Conditions of waste management for the disposal of asbestos and products containing asbestos ………………………………………...
521
38. Karolina WIELICKA-GAŃCZARCZYK – Reasons for the restructuring of public hospitals …………………………………………………………………….
539
39. Dorota WIĘCEK – Variant approach to cost estimation of machine elements …….
551
40. Krzysztof WODARSKI – The role and core activities of the project management office within the public university ……………………………………………………
565
41. Mateusz ZACZYK – The synchronization of logistic processes in terms of dependability and resilience of the system of distribution of steel products ………
577
42. Wojciech ZOLEŃSKI – Complexity of the problem situations ……………………
593

2016 - Zeszyt 88

FOREWORD ............................................................................................................................. 7
1. Artur BISKUPEK, Seweryn SPAŁEK − Qualifications of project manager and project success ............................................................................................................... 11
2. Emil BUKŁAHA − Evaluation of procedures in operative project controlling −results of research 2014-2015............................................................................................... 37
3. Paweł CABAŁA − Preference consistency analysis in the process of making strategic decisions ............................................................................................................................... 53
4. Monika CHŁĄD − Elements of implementation of corporate social responsibility in an enterprise ..................................................................................................................... 63
5. Grażyna DĘBICKA-OZORKIEWICZ − Improvement of craft organizations using the national training fund ..................................................................................................... 75
6. Łukasz GAWOR, Katarzyna NOWIŃSKA − Project management exemplified on the recovery of coal from coal mining waste dump ........................................................ 87
7. Dorota GAWROŃSKA − Multicriterial model of evaluation of offers public contracts concerning means of transport ............................................................................................. 97
8. Milena GOJNY-ZBIEROWSKA − Shaping HRM strategy in high performance work systems ...................................................................................................................... 115
9. Marcin GOŁEMBSKI, Grzegorz WOJTKOWIAK − The importance of risk in the implementation of the HR function in the enterprise ............................................... 127
10. Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC − Diagnosis and improvement of learning organization on the example of a small enterprise ........................................ 139
11. Magdalena KOKOWSKA-PAWŁOWSKA − Methods of industrial waste management from the point of view strategy of company in environmental protection 151
12. Monika KOZERSKA − Evaluation and analysis of information systems and technology on the courier company X ...................................................................... 165
13. Małgorzata KURAŚ, Sylwia ŁĘGOWIK-ŚWIĄCIK, Marcin STĘPIEŃ −
Efficiency of management of intangible resources in a smart enterprise ........................ 183
14. Andrzej ŁODZIŃSKI − Multicriteria optimization for decision making in negotiation process ....................................................................................................... 197
15. Justyna ŁUKOMSKA-SZAREK − The role of benchmarking in evaluation of strategic management in local self-government .......................................................... 209
16. Agata MESJASZ-LECH − Factors determining the recovery rates of end-of-life vehicles in the context of reverse logistics − a model presentation ................................. 219
17. Tomasz NITKIEWICZ, Dorota JELONEK, Lilla KNOP − Decision rulesdetermining LCA use in selected business model types of SMES ................................. 235
18. Magdalena PICHLAK − Knowledge management in the innovation activity ................. 255
19. Łukasz PIETRYCH − The theory of stable allocations as a tool of design economics ... 265
20. Krzysztof SKRZYPCZYK − Games against nature application for modelling prediction uncertainty in the collision free motion planning ........................................... 277
21. Janusz STRUŻYNA, Krzysztof KANIA − Strategic challenges of gamification ........... 289
22. Izabela SZTANGRET − Marketing management of global organizationsof information system product in the case of sustainable development concept ............. 299
23. Danuta SZWAJCA − Innovation ambition matrix as a tool for management of innovations portfolio in the enterprise ......................................................................... 321
24. Katarzyna TWOREK − Reliability model of information systems in organization ........ 335
25. Katarzyna TWOREK, Janusz MARTAN − Systematics of human team diversity dimensions ........................................................................................................................ 343
26. Katarzyna TWOREK, Katarzyna WALECKA-JANKOWSKA,
Janusz MARTAN − Complementary impact of information technologyand knowledge management on innovation ..................................................................... 353
27. Bogusława ZIÓŁKOWSKA − Conditions of age management in enterprises ................ 363

wtorek, 10 maja 2016

2016 - Zeszyt 86

Dedykacja
Introduction
PART I
INTELLIGENT ORGANIZATION
Wiesława CAPUTA  Consumer income as a determinant of the profitability of the leaders of the beer market in Poland .............................................................................. 15
Wiesława CAPUTA  The selected demographic factors as a determinant of customer loyalty ....................................................................................................................................... 29
Maria KOTAS  Measuring success on the example of social services organisations ......... 39
Agnieszka KOWALSKA-STYCZEŃ  Leadership modelling in organisations – computer model assumptions ................................................................................................... 51
Anna MICHNA, Anna MĘCZYŃSKA  Motivations, expectations and experience of participants of doctoral programs at the Faculty of Organization and Management, Silesian University of Technology ........................................................................................... 61
Tomasz L. NAWROCKI  Identification of an intelligent organization basing on listed companies financial data and ratios comparative analysis ............................................ 71
Magdalena PICHLAK  Business model design in the creative industries .......................... 83
Joanna RYDAROWSKA-KURZBAUER  Changes in innovation position of selected Central and Eastern European countires ................................................................ 93
Adam R. SZROMEK, Krzysztof HERMAN, Mateusz NARAMSKI  Innovation, enterpreneuship and competitivenes in the creation and operation of postindustrial tourism objects ....................................................................................................................... 103
Danuta SZWAJCA  Crisis situation management as verifier of company`s intelligence ............................................................................................................................. 115
Danuta SZWAJCA  The importance of dialogue with stakeholders in creating corporate reputation as intelligent organization ..................................................................... 127
Marian TUREK, Izabela JONEK-KOWALSKA  Regional coal industry in the perspective of intelligent specializations for Silesia and changes in energy balance ............ 139
Katarzyna TWOREK, Janusz MARTAN  Simplicity of organizational structure in the context of organizational simplicity research ............................................................... 151
Marcin WYSKWARSKI  AI methods in intelligent organization .................................... 159
Dariusz ZDONEK  Administrative employee’s improvement of knowledge and skills from ICT in development context of intelligent organizations .............................. 169
Dariusz ZDONEK  Market development of ICT training services in the cotext of the educational needs of information society ..................................................................... 181
Iwona ZDONEK  Knowledge externalization in organization  case study ..................... 193
Iwona ZDONEK, Maciej WOLNY  The potential of employee – research model concept ........................................................................................................................ 205
Mariusz ZIELIŃSKI  Personnel conditions of creation of intelligent organization ......... 217
Bogusława ZIÓŁKOWSKA  Benefits of virtual business and enterprises in Poland ...... 231
Part II
DECISION MAKING
Joanna BARTNICKA, Agnieszka ZIĘTKIEWICZ, Grzegorz KOWALSKI  Identification and description of factors affecting the effectiveness of work during the performance of surgical procedures ................................................................................. 241
Dagmara BUBEL  Observation on the sequence of decision making in management practice and theory ................................................................................................................. 253
Łukasz DZIEMBA  GIS and AR systems in supporting the management of crisis situations ................................................................................................................................. 265
Dorota GAWROŃSKA  Model assessment of usefulness of area for wind energy in the conditions of uncertainty .............................................................................................. 277
Dorota GAWROŃSKA  Evaluation of project on the basis of specific criteria in the course of action – energy efficiency and renewable energy infrastructure and public housing ................................................................................................................. 285
Agata GLUZICKA  Linear models of selection multiperiod investment strategies .......... 295
Jarosław GRZESIEK  Analysis of the possibility of process beneficiation control of coal ..................................................................................................................................... 307
Agata JAKUBOWSKA, Aleksandra GRABOWSKA-POWAGA  Trust influence on taking decisions of economic entities on the market ........................................................ 315
Adrianna MASTALERZ-KODZIS, Ewa POŚPIECH  Quantitative models in constructing investment strategy ............................................................................................ 325
Aneta MICHALAK  Conditions connected with capital in terms of mining enterprise management on the basis of polish coal enterprises .............................................. 337
Jerzy MIZGAŁA  Organizational problems in the process of repair and modernization of the lifting equipment in Poland .......................................................................................... 349
Anna MULARCZYK, Beata HYSA  The development and prospects of solar energy in Poland and the province of Silesia ..................................................................................... 361
Ewa POŚPIECH, Adrianna MASTALERZ-KODZIS  Multi-criteria method choice to investment decision making ............................................................................................... 379
Artur TOMASZEWSKI  Model of the two-person non-zero-sum game as a tool to analyze two competitors on a polish television market ..................................................... 389
Mateusz TRZECIAK, Seweryn SPAŁEK  The role of stakeholders in risk management in the planning phase of the project ................................................................. 399
Maciej WOLNY  Importance of inter-criteria information in the multiple criteria decision making ..................................................................................................................... 411
Mariusz ZIELIŃSKI, Maciej WOLNY  Short-term employment reactions to changes in economic conditions in the Central and Eastern Europe countries .................. 423
Part III
INFORMATION COMPUTING
Arkadiusz BOCZKOWSKI, Artur KUBOSZEK  The use computer simulation methods for the development of strategies actions aimed at reducing noise at workplace .... 435
Witold BRANDYS, Adam GAŁUSZKA  Hierarchical game approach to solve conflicts in multiagent systems ............................................................................................. 445
Anna BRZOZOWSKA, Judyta KABUS  Sources of decision-making in e-services ..... 457
Tomasz JAMKA, Ireneusz J. JÓŹWIAK, Michał SZCZEPANIK  The strategy of generating predictable customers influx to the company ....................................................... 469
Piotr JANKE  Model analysis research use existing degree of electronic services of public administration ......................................................................................................... 479
Adrian KAPCZYŃSKI  Challenging the problem of authentication of users participating in blended strategy meetings ............................................................................. 489
Marcin LEJA, Ireneusz J. JÓŹWIAK  Text document processing strategy based on heuristic data analysis ............................................................................................. 499
Tomasz OWCZAREK, Adam SOJDA, Konrad KACZMAREK  The influence of number of predictors on accuracy of classification algorithms based on trees ...................... 507
Marcin SOBOTA  Socio-ecomomic asoects of e-voting .................................................. 519
Karol STASIŃSKI, Ireneusz J. JÓŹWIAK  Strategies of reconstruction of three-dimentional objects basing on sets of two-dimantional objects ............................................ 527
Artur SZLESZYŃSKI  Confidentiality of information resources management in ICT systems ........................................................................................................................ 537
Marcin WYSKWARSKI  Customer relationship management with use of aplications availalble in SaaS model ........................................................................................................ 549