poniedziałek, 5 marca 2018

Zmiana formatki

Począwszy od drugiego kwartału 2018 nastąpiła zmiana formatki czasopisma mająca na celu przygotowanie go do wejścia do międzynarodowych baz naukowych.

Prosimy o składanie tekstów w nowej formatce:

 Nowa formatka


niedziela, 11 lutego 2018

Zeszyty Naukowe Politechniki Ślaskiej w TOP100 polskich czasopism według Google Scholar.

Szanowni Państwo. Według badań prowadzonych przez prof. Emanuela Kulczyckiego Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej seria Organizacja i Zarządzanie według Google Scholar znalazło się w TOP100 polskich czasopism na miejscu 53.

Pełny raport można pobrać z adresu:

środa, 20 grudnia 2017

Call for papers

Dear Sir or Madam. From next year, we want to publish at least two issues per year, entirely in English-language. We invite potential authors to send us texts to conduct review process.

See the informations about preparation of papers and review procedure:
http://organizacjaizarzadzanie.blogspot.com/2014/02/submission-of-papers.htmlPlease send text on e-mail: rwolniak@polsl.pl

Call for papers

Szanowni Państwo. Od przyszłego roku chcemy wydawać przynajmniej dwa numery rocznie całkowicie anglojęzyczne. Zapraszamy potencjalnych autorów o przysyłanie tekstów.


Korzystając z okazji chciałbym Wszystkim Autorom i Czytelnikom czasopisma złożyć życzenia Spokojnych Świąt Bozego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku.

poniedziałek, 18 grudnia 2017

2017 - Zeszyt 112

Informacja o DUN  
Stopka
Wkładka
FOREWORD …………………………………………………………………………….
7
1. BĄK M. – Personal identity towards digital innovations and the global technological progress ………………………………………………………………………………..
9
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2017.112.1
2. BENDKOWSKI J. – The impact of industry 4.0 on production work ………………
21
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2017.112.2
3. BIEŃKOWSKA I., KITLIŃSKA-KRÓL M. – Family in the light of demographic data in Poland and in Europe ………………………………………………………….
35
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2017.112.3
4. BIŃCZYK E. – Discourses of the anthropocene and environmental lethargy of the 21st century ……………………………………………………………………..
47
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2017.112.4
5. BULSKA J. – The importance of social support systems and well-being of modern man …………………………………………………………………………………….
61
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2017.112.5
6. CHRZANOWSKA-GANCARZ M. – Axiological implications of the anthropocentrism and biocentrism in the education. Determinants of the choice. Chances and threats …………………………………………………….
71
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2017.112.6
7. CHYŻNA O., SŁABKO W., ANDRUSZKIEWICZ F. – Shaping the design and technological culture of future teachers in the multicultural environment ……….
85
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2017.112.7
8. CIĄŻELA A. – Polish pedagogy of upbringing for the alternative humanistic civilisation in years 1947-2017 ………………………………………………………..
95
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2017.112.8
9. CIĄŻELA H. – Facing the crisis of humanitarian sensitivity. On the need of a new global ethics …………………………………………………………………
109
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2017.112.9
10. CZAKON P. – Precarity of work. A proposition of sociological view on the phenomenon ……………………………………………………………………
123
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2017.112.10
11. CZAKON T. – Do codes of ethics makes sense? …………………………………….
135
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2017.112.11
12. DOLINŃSKA-WERYŃSKA D. – Imperatives for the learning of competence and the attitude of innovative students and sleeves of technical and economic surgery in the context of the needs of the labor market ………………………………………..
147
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2017.112.12
13. FOBELOVÁ D. – Models of care in living through the old age – ethical and demographic aspect ……………………………………………………………….
157
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2017.112.13
14. JAROSŁAWSKA-SOBÓR S. – CSR in polish mining. Circumstances of the operation and development ……………………………………………………..
167
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2017.112.14
15. KARWOT J. – Sustainable access to services in an innovative water and sewage company ……………………………………………………………………………….
179
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2017.112.15
16. KIEPAS A. – Evolution of technology valuation in the face of various challenges – from normative return to industry 4.0 …………………………………………………
193
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2017.112.16
17. KUCHAREWICZ J. – Selected aspects of the psychological well-being of adoptive parents applying for adoption at various stage of adoption …………………………...
207
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2017.112.17
18. KUZIOR A., LOBANOVA A. – The problem of migration – ukrainian and polish experiences ……………………………………………………………………………
219
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2017.112.18
19. KUZIOR A., SMOŁKA-FRANKE B., TOKAR J. – Managing human resourcesin local self-governments. Presentation of results of research ………………………... 229
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2017.112.19
20. MICHALAK D. – Climate change problems in regional innovation strategies (RSI) ... 241
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2017.112.20
21. MIKOŁAJEC J. – Optimal population as the postulate of social ethics ……………. 255
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2017.112.21
22. MUSIAŁ-KIDAWA A. – Human subjectivity in western european culture ………... 265
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2017.112.22
23. NOWAK J. – Vocational training in Poland under the current regulations …………. 273
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2017.112.23
24. OBER J., KARWOT J. – Professional burnout as a social discriminationin the work environment ……………………………………………………………… 283
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2017.112.24
25. OSIKA G. – W. Gudykunst’s anxiety/uncertainty management theory as a toolto break xenophobic behavior ………………………………………………………… 297
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2017.112.25
26. PAPUZIŃSKI A. – The philosophical legacy of the enlightenment and sustainabledevelopment …………………………………………………………………………... 309
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2017.112.26
27. PIEKACZ A. – Specifity of development of children with FASD in the foster caresystem ………………………………………………………………………………… 321
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2017.112.27
28. SMOŁKA-FRANKE B. – Causes to the city in the process of social and culturalchanges on the example of Bytom ……………………………………………………. 333
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2017.112.28
29. SROKA R. – The impact of technological innovations on ethical behaviorin the economy. Selected examples …………………………………………………... 345
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2017.112.29
30. STYLEC-SZROMEK B. – Quality of life in the process of aging and developmentof medical technology ………………………………………………………………… 359
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2017.112.30
31. SYNOWIEC A. – Anthropology of postsocialism: persistance and changein the social and cultural area of contemporary Ukraine ……………………………... 369
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2017.112.31
32. TOKAR J. – Generation Y challenge for employers and higher education …………. 379
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2017.112.32
33. VLASENKO A., VLASENKO V. – Transportation processes analysisat social-territorial systems in glocalization context ………………………………….. 393
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2017.112.33
34. WERYŃSKI P. – Group resentment as a conditioning factor of polish structuralculturalmorphostasis …………………………………………………………………. 405
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2017.112.34
35. WOŁEK M. – Responsible design. Ethics and the problem of need ………………... 417
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2017.112.35
36. WOSZCZYK A. – Ambiguity of coaching narrations about efficiency.Ethical and antrhropological implications ……………………………………………. 431
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2017.112.36

2017 - Zeszyt 105

Informacja o DUN  
Stopka
Wkładka
FOREWORD ……………………………………………………………………...
7
1. BUSHUYEW S.D., BUSHUIEV D.A., YAROSHENKO R.F., CHERNOVA L.S. – Threats management principles for development programs of high technology industries in turbulent environment …………………………………………………….
9
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2017.105.1
2. CIEŚLA M., MRÓWCZYŃSKA B., OPASIAK T. – Multimodal transport risk assessment with risk mapping …………………………………………………………
31
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2017.105.2
3. DRAGUN Ł. – Key strengths and weaknesses of biomass and coal combustion in cogeneration energy system ………………………………………………………...
41
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2017.105.3
4. FELDEN C., WENZEL L. – Google Glass as industry 4.0 technology …………….
53
 http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2017.105.4
5. HILAROWICZ A. – Smart specialization – leadership aspect ……………………...
85
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2017.105.5
6. JEGOROW D. – Economization of non-government organizations in Poland ……...
97
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2017.105.6
7. JEGOROW D. – Non-governmental organizations as subsidiaries of aid funds on the example of the Operational Program Human Capital ………………………….
109
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2017.105.7
8. JURECZKA K. – Analysis and assessment quality factors in relation to architectural barriers on the example of the University of Bielsko-Biala (PL) ……….
125
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2017.105.8
9. KLIMEK M. – Financial optimisation for the multi stage project scheduling problem ………………………………………………………………………………..
137
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2017.105.9
10. KOCHMAŃSKA A. – The instruments which have a positive influence on the implementation of the assumptions of the smart specializations in the enterprise ………………………………………………………………………..
153
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2017.105.10
11. KONOPKA M., KOZERSKA M. – Trademark or industrial design – dilemma of contemporary strategies of enterprises ……………………………………………..
165
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2017.105.11
12. KONOPKA M. – Hidden functions of trademarks …………………………………..
175
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2017.105.12
13. KOSZEMBAR-WIKLIK M., MACHNIK-SŁOMKA J. – Application of artificial intelligence tools at universities on the example of chatterbots ………………………
181
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2017.105.13
14. KRACZLA M. – Personality as a factor of managerial behaviour in the light of the Big Five theory …………………………………………………………………
195
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2017.105.14
15. KRAWCZYK D. – Corporate social responsibility of the organization functioning on the media market …………………………………………………………………...
209
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2017.105.15
16. KRAWCZYK-ANTONIUK O. – Organisational climate vs. emotional intelligence of employees/managers ………………………………………………………………..
217
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2017.105.16
17. KULIKOWSKI K. – What is the relatioship between pay fairness, job satisfaction and pay level? An analysis based on the national salary survey 2015 ………………..
227
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2017.105.17
18. LOTKO A., JANIK S., NOWAK M. – Quality of students’ scientific works. Conclusions from publishing monographs ……………………………………………
241
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2017.105.18
19. LOTKO M. – Different aspects of defining services ………………………………...
257
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2017.105.19
20. MAŁYSA T., PAWLAK S. – Selection of preventive solutions as an element of improving safety of work with usage of machines …………………………………
267
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2017.105.20
21. OBER J., KARWOT J. – Innovation as an element of strategy in management ……
279
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2017.105.21
22. OGŁODEK E., SZROMEK A. – Satisfaction from scientific research – reviewof scientific research ………………………………………………………………….. 293
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2017.105.22
23. ORBIK Z. – Test analysis of the concept of innovation ……………………………... 307
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2017.105.23
24. OSIKA G. – Analysis of design user experience in a context of smart specialization . 321
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2017.105.24
25. PACANA A., WOŹNIAK J. – Student satisfaction survey dealing withthe organization of academic year ……………………………………………………. 335
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2017.105.25
26. POPOWSKA M. – CSR – a fashion or real commitment? The case of polish listedcompanies …………………………………………………………………………….. 347
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2017.105.26
27. RESTECKA M., WOLNIAK R. – Characteristics and methods of calculationof welding costs ………………………………………………………………………. 363
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2017.105.27
28. SKOWRON K. – Preliminary examinations of the service of children and in chosenhealing entities in the city Gliwice …………………………………………………… 377
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2017.105.28
29. SMOŁKA-FRANKE B. – Intelligent specializations the chance of the developmentof the Upper Silesia area. A few comments on the development of metropolitanfunctions of cities ……………………………………………………………………... 391
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2017.105.29
30. SOBOTKIEWICZ D. – Direction of changes in the distribution of corporatefunctions in the structure of a multi-entity organization – case study ………………... 403
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2017.105.30
31. STANKIEWICZ K. – Subjective perception of diversity – manager's perspective … 417
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2017.105.31
32. SZCZUCKA-LASOTA B., WOLNIAK R., FRYC M. – The identificationof incompatibility in the process of laser cutting of the semi-finding ………………... 429
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2017.105.32
33. SZCZUCKA-LASOTA B., WOLNIAK R. – Control plan and research supplyas a tool in the process of decision-making …………………………………………... 439
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2017.105.33
34. SZLĄZAK R.A. – Evaluation of process and effects of privatisation in Poland,in a buget and social perspective ……………………………………………………... 449
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2017.105.34
35. SZTORC M. – Market niche strategies of independent hotel companies undermarket globalisation conditions ………………………………………………………. 467
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2017.105.35
36. SYNOWIEC A. – Contemporary ukrainian social issues in the mirror of chosen social campaigns ……………………………………………………………………… 485
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2017.105.36
37. ŚWIĄTEK M. – Creativity in project management – brainstorming as a heuristicmethod (synthetic view) ………………………………………………………………. 495
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2017.105.37
38. TOKAR J. – Creativity and pro-innovation attitude at the creation of values forcustomer ……………………………………………………………………………..... 505
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2017.105.38
39. TOMCZAK M. – Gender vs the employment perspective among technicaluniversity graduates in the years 2012-2016 …………………………………………. 517
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2017.105.39
40. TROJANOWSKI T. – Nutrition problems of the modern world …………………… 531
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2017.105.40
41. URBAN W. – Lean Management fundamentals with regards to services …………… 539
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2017.105.41
42. WIETECHA M., KAMIŃSKI D., WEREWKA J. – The influence of trustto leaders on commitment into developers teams work ………………………………. 555
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2017.105.42
43. WOLNIAK R., GREBSKI M.E. – Functioning of the Business Incubator Centrein Gliwice ……………………………………………………………………………... 569
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2017.105.43
44. WOLNIAK R. – Benefits of the use of e-administration for disabled persons ……… 581
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2017.105.44