środa, 19 października 2016

Składanie artykułów

Osoby pragnące opublikować artykuł w Zeszytach Naukowych Politechniki Ślaskiej Seria Organizacja i Zarządzanie powinny wykonać następujące kroki:


1. Zgłoszenie artykułu.
Można tego dokonać w wersji elektronicznej lub papierowej.

W wersji elektronicznej proszę wysłać artykuł na adres: rwolniak@polsl.plPisząc artykuł proszę zachować zasady zgodne z poniższą formatką.
Formatka artykułu

Artykuł powinien odwoływać się do dyskusji naukowej prowadzonej na łamach czasopisma. 
Można w tym celu skorzystać z wersji elektronicznych artykułów zamieszczonych na stronie.

2. Redakcja po wstępnej weryfikacji artykułu przez Redaktora Wydziałowego wysyła artykuł do dwóch recenzentów.

3. Po otrzymaniu recenzji autorzy otrzymują je w postaci elektronicznej lub papierowej (w zależności od formy w jakiej dostarczy je do redakcji recenzent).

4. W przypadku uzyskania dwóch pozytywnych recenzji autorzy powinni poprawić artykuł zgodnie z zaleceniami recenzenta, a następnie wypełnić następujące formularze:

Ustosunkowanie się autora do opinii recenzenta

(druk należy wypełnić osobno dla każdego z recenzentów)

Zgoda autora na wydanie publikacji

(druk powinni podpisać wszyscy autorzy)

Oświadczenie autora

Wszystkie druki należy dostarczyć w postaci elektronicznej (wersje zeskanowane mailem ) wraz z poprawionym artykułem.
  Dokumenty elektronicznie należy dostarczyć w formacie PDF.

1 komentarz:

  1. Wherever you look, rental is extending. The explanations behind this are numerous and fluctuated, contingent upon where you are on the planet and the specific elements of that showcase.

    Rental Market Overview 2019

    OdpowiedzUsuń