piątek, 15 marca 2013

Recenzowanie - druki dla recenzenta

Artykuły są recenzowane na zasadzie "double blind review".
Recenzentami są tylko samodzielni pracownicy naukowi.

Recenzenci powinni wypełnić następujące druki:

Deklaracja o braku konfliktu interesów

Ankieta opinii o opracowaniu

Kwestionariusz osobowy


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz