wtorek, 29 października 2013

Index Copernicus

Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej Seria Organizacja i Zarządzanie zostały zindeksowane przez Index Copernicus.

http://jml2012.indexcopernicus.com/Zeszyty+Naukowe+Politechniki+Slaskiej+Seria+Organizacja+i+Zarzadzanie,p3295,3.html


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz