niedziela, 3 lutego 2013

Zasady recenzowania

W niniejszym pliku można znaleźć podstawowe zasady procedury recenzowania artykułów w Zeszytach Naukowych Politechniki Ślaskiej.

http://www.polsl.pl/Jednostki/RJO2/Zasady%20oceny%20i%20punktacji%20czasopism%20naukowych/Podstawowe%20zasady%20recenzowania%20publikacji%20w%20czasopismach.pdf

Historia

Zeszyty Naukowe Seria Organizacja i Zarządzanie powstały w roku 1997.

W latach 2004-2012 funkcję Redaktora Wydziałowego pełnił dr hab Paweł Szewczyk. prof  w Politechnice Śląskiej. Za jego kadencji  Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria: Organizacja i Zarządzanie uzyskała 6 punktów w ocenie parametrycznej jednostek i stały się jednym z wyżej punktowanych i częściej wydawanych zeszytów naukowych na Politechnice Śląskiej.

Od roku 2013 funkcję Redaktora Wydziałowego Zeszytów Naukowych Politechniki Śląskiej seria: Organizacja i Zarządzanie pełni dr hab inż. Radosław Wolniak.