wtorek, 25 lutego 2020

Number 137

First page
Insert
Table of ContentsForeword ………………………………………………………………………………….
5
1. Janusz ADAMCZYK, Mirosław GULBA, Michał SĄSIADEK, Wojciech BABIRECKI, Małgorzata ŚLIWA, Michał OCIEPA – Rubber waste management ……………………………………………………………
7
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2019.137.1
2. Michał BUSZKO, Dorota KRUPA, Malwina CHOJNACKA – Why young people do not use bank products – the case of Poland ………………………………...
23
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2019.137.2
3. Piotr DZIWIŃSKI – Managing intangible assets in the gaming industry enterprise ..
35
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2019.137.3
4. Piotr GRUDOWSKI, Małgorzata Z. WIŚNIEWSKA – Lean management in higher education institutions. How to begin? ………………………………………
49
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2019.137.4
5. Katarzyna JOACHIMIAK-LECHMAN, Anna LEWANDOWSKA, Alina MATUSZAK-FLEJSZMAN – Life cycle-based classification as a simplified approach for improving the environmental impact of products ………………………
63
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2019.137.5
6. Paulina JURGIEWICZ – Analysis of charges for the unloading of oil residues from sea-going ships to port reception equipment on selected examples …………………..
81
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2019.137.6
7. Ryszard MARSZOWSKI – Dual education system in a knowledge-based economy ..
89
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2019.137.7
8. Mateusz MIERZEJEWSKI, Jakub GARNCARZ – Impact of exchange rates and oil prices on the valuation of companies from the TSL sector …………………...
115
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2019.137.8
9. Mateusz MIERZEJEWSKI, Martyna ŻAK – Concept of social responsibility as an instrument of stabilising the macroeconomic situation of enterprises …………..
133
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2019.137.9
10. Regina Zsuzsánna REICHER – Brainbay centre – responsibility from two sides ….
149
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2019.137.10
11. Artur SWIERCZEK – Using the concept of embeddedness to theorise the resource-based competitive advantage of triadic supply chains with a structural hole …………
167
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2019.137.11
12. Aleksandra SYRYT, Agnieszka KLIMSKA – Ethical and legal conditions of sustainable development – the perspective of primary EU law and the case law of the court of justice of the European Union in matters of environmental protection
185
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2019.137.12
13. Małgorzata SZTORC – Strategic choices of family hotel enterprises as a part of the development strategy …………………………………………………………...
199
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2019.137.13
14. Jacek WITKOWSKI – The engagement of commune self-governments in the functioning of legal forms of environmental protection by the example of selected communes in the Lubelskie voivodship …………………………………..
221
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2019.137.14
15. Radosław WOLNIAK – Planning in ISO 9001:2015 ………………………………..
233
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2019.137.15
16. Radosław WOLNIAK – Support in ISO 9001:2015 ………………………………...
247
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2019.137.16
17. Marcin WYSKWARSKI – Business intelligence – publication analysis using the R language ………………………………………………………………………...
263
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2019.137.17
18. Agnieszka ZIERNICKA-WOJTASZEK, Karol KRÓL, Dariusz ZDONEK – Valorisation of a district area for tourism and recreation – a case study ……………...
275
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2019.137.18

piątek, 14 lutego 2020

WYZWANIA I UWARUNKOWANIA ZARZĄDZANIA INTELIGENTNYMI MIASTAMI

 red. Izabela JONEK-KOWALSKA
Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2019.


WSTĘP…………………………………………………………………………………...
5
1.
SMART CITY JAKO OBSZAR WYZWAŃ EDUKACYJNYCH
Jan Kaźmierczak……………………………………………………………….….....
7
http://dx.doi.org/10.29119/mon.2019.2.2
2.
HOLISTYCZNE PODEJŚCIE DO ROZWOJU INTELIGENTNYCH MIAST
Izabela Jonek-Kowalska, Radosław Wolniak ……………………………………......
23
http://dx.doi.org/10.29119/mon.2019.2.2
3.
SPOŁECZNY WYMIAR SMART CITY Aleksandra Kuzior, Bartosz Sobotka………………………………………………...
41
http://dx.doi.org/10.29119/mon.2019.2.3
4.
ROLA OPINII MIESZKAŃCÓW ZABRZA W ZARZĄDZANIU ŚRODOWISKIEM MIEJSKIM
Jolanta Ignac-Nowicka)…………………………………………………………...…
57
http://dx.doi.org/10.29119/mon.2019.2.4
5.
WYZWANIA STOJĄCE PRZED PRZEDSIĘBIORSTWAMI DOSTARCZAJĄCYMI ROZWIĄZANIA PRODUKTOWO-USŁUGOWE DLA SMART CITY
Mirosław Matusek ………………………………………………………………….
75
http://dx.doi.org/10.29119/mon.2019.2.5
6.
ROZWÓJ INTELIGENTNYCH MIAST W POLSCE W KONTEKŚCIE NIEZRÓWNOWAŻONYCH BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
Izabela Jonek-Kowalska……………………………………………………………...
91
http://dx.doi.org/10.29119/mon.2019.2.6
7.
TWORZENIE WARUNKÓW DLA ROZWOJU SMART METROPOLII Karolina Mucha-Kuś, Krzysztof Zamasz, Seweryn Tchórzewski…………….
107
http://dx.doi.org/10.29119/mon.2019.2.7
8.
WYKORZYSTANIE NORMY ISO 37120 DO ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ŻYCIA W MIEŚCIE
Radosław Wolniak…………………………………………………………………...
123
http://dx.doi.org/10.29119/mon.2019.2.8
ZAKOŃCZENIE ……………………………….……………………………………...
141
http://dx.doi.org/10.29119/mon.2019.2.9

sobota, 8 lutego 2020

Contemporary management in extractive industries - multidimensional and practical approach

Monografia:Contemporary management in extractive industries - multidimensional and practical approach
edited by Izabela JONEK-KOWALSKA
Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2019.

CONTENTS FOREWORD…………………………………………………………………………….
7
Part I.
ASSESSMENT OF COMPETITIVENESS IN EXTRACTIVE INDUSTRIES: METHODS OF MEASUREMENT AND STRENGTHENING TOOLS…………………………………………….
9
1.
Comparative analysis of competitive advantages of Russian fertilizer companies
(Diana DMITRIEVA, Andrzej KRASLAWSKI, Alina ILINOVA)………....
11
http://dx.doi.org/10.29119/mon.2019.1.1
2.
Gap-analysis of the Russian federation coal industry
(Yurii VASILEV)……………………………………………………………..
27
http://dx.doi.org/10.29119/mon.2019.1.2
3.
The competitive edge of the knowledge management system in the organizational capital of an industrial company
(Tatyana PONOMARENKO, Izabela JONEK-KOWALSKA, Oksana MARININA)………………………………………………………..
41
http://dx.doi.org/10.29119/mon.2019.1.3
4.
Development of a methodology for assessing the effectiveness of arctic LNG projects based on the specifics of their implementation
(Olga EVSEEVA, Alexey CHEREPOVITSYN)……………………………..
59
http://dx.doi.org/10.29119/mon.2019.1.4
5.
Sources of value creation of a mining enterprise
(Jolanta BIJAŃSKA, Krzysztof WODARSKI)……………………………....
73
http://dx.doi.org/10.29119/mon.2019.1.5
6.
Remedial restructuring as a way to extend the final stage of an enterprise based on the example of Polish hard coal mining
(Izabela JONEK-KOWALSKA)………………………………………………
89
http://dx.doi.org/10.29119/mon.2019.1.6
Part II.
IMPROVEMENT OF PRODUCTIVITY IN EXTRACTIVE INDUSTRIES WITH THE USE OF ORGANIZATIONAL AND TECHNOLOGICAL METHODS……………………………………..…
101
7.
Consolidation in the hard coal mining sector: case study
(Marta PODOBIŃSKA-STANIEC, Patrycja BĄK)……………………..…
103
http://dx.doi.org/10.29119/mon.2019.1.7
8.
Parallax effect in research on community of practice
(Jacek BENDKOWSKI)…………………………………………………...….
119
http://dx.doi.org/10.29119/mon.2019.1.8
9.
The optimal structure of coal output in a group of collieries
(Adam GUMIŃSKI, Adam BOSOWSKI)………………………………..….
133
http://dx.doi.org/10.29119/mon.2019.1.9
10.
Studying of the impact of calcium synthetic silicates and hydrated silicates structure on sorption processes
(Alyona KUZHAEVA, Natalia DZHEVAGA, Igor BERLINSKII)………....
147
http://dx.doi.org/10.29119/mon.2019.1.10
11.
Removal and separation of lanthanides in polycomponent systems by ion flotation method
(Natalia DZHEVAGA, Olga LOBACHEVA)…………………………..…..
159
http://dx.doi.org/10.29119/mon.2019.1.11
12.
Mining output stream rate in the function of probability – calculations scheme for bidirectional shearer cutting
(Ryszard SNOPKOWSKI, Marta SUKIENNIK, Aneta NAPIERAJ)……...
173
http://dx.doi.org/10.29119/mon.2019.1.12
13.
Theory of inventory management with a view of stochastic models (Barbora FRANKOVÁ, Vojtěch MEIER)…………………………………....
189
http://dx.doi.org/10.29119/mon.2019.1.13
Part III.
SOCIAL AND ENVIRONMENTAL ASPECTS OF MANAGEMENT IN EXTRACTIVE INDUSTRIES………………..…
203
14.
The Corporate Social Responsibility practices in Australian mining sector
(Radosław WOLNIAK)………………………………………….…………...
205
http://dx.doi.org/10.29119/mon.2019.1.14
15.
The relationship between indicators of non-financial reporting of polish companies
(Marta PODOBIŃSKA-STANIEC)…………………………….…………..
219
http://dx.doi.org/10.29119/mon.2019.1.15
16.
Management of social infrastructure objects of the mining companies on newly-developed territories
(Marina NEVSKAYA, Tatiana PONOMARENKO, Tatiana KOSOVTZEVA)……………………………………..………….......
233
http://dx.doi.org/10.29119/mon.2019.1.16
17.The issues related to occupational health and safety culture in the mining industry
(Patrycja BĄK, Marta SUKIENNIK, Mariusz KAPUSTA)……..…………
247
http://dx.doi.org/10.29119/mon.2019.1.17
18.
Survey of staffing needs to implement projects on the Arctic Shelf
(Alexey FADEEV, Anna TSVETKOVA, Alexey CHEREPOVITSYN)...…
261
http://dx.doi.org/10.29119/mon.2019.1.18
19.Perception of environmental responsibility and risks in oil and gas industry in Russia
(Iuliia GOMAN, Olga KOCHERGINA)…………………..……………….
273
http://dx.doi.org/10.29119/mon.2019.1.18