czwartek, 22 grudnia 2016

Życzenia

Wszystkiego Najlepszego, Spokojnych Świat Bożego Narodzenia i dużo Pomyślności w Nadchodzącym Nowym 2017 roku dla wszystkich czytelników i autorów.

wtorek, 6 grudnia 2016

2016 - Zeszyt 94


Foreword............................................................................................................................ 7
1.    Zuzana BALÚNOVÁThe Importance Of Ethical Credibility In Business.............................. 9
2.    Marián BEDNÁRTechnological Medicine And Protection Of Human Dignity Of Dying Patient           17
3.    Helena ČiernaParallels Between CSR And The EFQM Excellence Model................... 29
4.    Vladimír ĎurčíkEthics Of Politics In Context Of The Present....................................... 41
6.    Daniela FobelováEthno-EthicsAnd Ethno-Culture As Aspects Of Cultural Ethics

........................................................................................................................ 57
8.    Alexander Kholod InmutationalProcesses In The System Of Values Of Volunteers........................................................................................................................ 73
9.    Andrea Klimková Ethical Leadership And Eco-Ethical Program As Specific And Direct Way To Sustainability Community......................................................................... 81
10.    Daniela KováčováEthical Limits In Research And Development............................... 93
11.    Jana KováčováEthical Dimension Of Crisis Management........................................ 103
13.    Bibiána MarkováThe Application Of A Responsible Approach To Nanoresearch............................................................................................................... 125
14.    Miriam Martinkovičová, Dana BenčikováThe Usable Competences Of Graduates In Practice (Slovak Experiences).................................................................. 137
15.    Małgorzata NadziakiewiczThe Role Of Soft Skills In Decision Making By Auditors....................................................................................................................... 151
17.    Tatiana RapčíkováRespect For The Dignity Of The Sick - An Essential Attribute Of Medical Ethics................................................................................................ 173
18. Viera ZozuľakovaDegrowth – A Way Of Social Transformation       185

poniedziałek, 21 listopada 2016

2016 - Zeszyt 92

FOREWORD ………………………………………………………………………….....
7
1. ANTCZAK A., GĘBCZYŃSKA A. – Production process efficiency analysis with use of key performance indicators (KPI) on the example of XYZ company …………
9
2. ĆWIKLIŃSKA I., NOWAK-BRZEZIŃSKA A. – Comparison of algorithms classic and fuzzy inference on example of manager’s personnel decision support system …………………………………………………………………………………
21
3. DOLIŃSKA-WERYŃSKA D. – Motivations and needs of generation Y employees in knowledge-based economy …………………………………………………………
31
4. DUKIEWICZ T., SPUSTEK H. – Analysis and valuation information in decision-making process ……………………………………………………………
49
5. DUKIEWICZ T., SPUSTEK H. – Information in the strategic management ………
61
6. GEMBALSKA-KWIECIEŃ A., ŻURAKOWSKI Z. – Causes and effects of occupational burnout ……………………………………………………………….
73
7. GEMBALSKA-KWIECIEŃ A., ŻURAKOWSKI Z. – The system of training and adaptation of employees in achieving the improvement of work safety in the mine
85
8. HAJDUK S. – Spatial management as the component of public management ………
95
9. JAROSZ-LEWANDOWSKA D. – The competence of a Polish logistics staff in the field of research ………………………………………………………………..
107
10. JEDYNAK Z. – Characteristics of inventory process in the logistic system of large-area retail enterprises ………………………………………………………...
119
11. KACZMAR I. – Improving the economics of production on the basis of discrete event simulation ……………………………………………………………………….
131
12. KATANA K. – Social innovation in the context of the development of intelligent organizations …………………………………………………………………………..
143
13. KAUF S., TŁUCZAK A., LYSENKO-RYBA K. – CSR and its role in forming relationships with customers – in the light of survey results ………………………….
155
14. KOCHMAŃSKA A. – Corporate social responsibility in their smart growth ……….
169
15. KOŻUCHOWSKI J. – Topicality of the thoughts by Mieczysław Albert Krąpiec on human rights in the context of legal postpositivism ……………………………….
183
16. MAŃKA-SZULIK M. – Social communication of local government in creating civic society …………………………………………………………………………...
193
17. MATWIEJCZUK W., CZECZUK M., SZYRENOS P. – Factors of the price flexibility of the tenders for construction works ………………………………………
203
18. MUSIAŁ-KIDAWA A. – Modern democracy. Axiology of Western European political system ………………………………………………………………………..
217
19. NOWAKOWSKI M., NOWAKOWSKA B. – Dimensions of marketing communication in advertisements …………………………………………………….
231
20. ORBIK Z. – The problem of the value of knowledge and the concept of Sustainable Development …………………………………………………………………………..
243
21. PAWŁOWSKA E., SKOWRON K. – Use of modern information technology in the process of implementation of the principles of teaching against corruption higher education ……………………………………………………………………….
255
22. RĄB Ł. – Precariat and precarization work in the age of globalization ……………...
269
23. ROSAK-SZYROCKA J. – Internal clients’ satisfaction of hospital in the loyalty aspect ………………………………………………………………………………….
277
24. SMOŁKA-FRANKE B. – Culture for the economy – economy for culture –development sector culture as an important element of sustainable development of the city ……………………………………………………………………………...
293
25. STRZELECKI A., FURMANKIEWICZ M., ZIUZIAŃSKI P. – Performance dashboard usage for internet advertising campaigns on the example of Google Analytics ………………………………………………………………………………
305
26. SYNOWIEC A. – Current trends in cultural tourism: example of literary tourism ….
325
27. SZCZĘŚNIAK B., PETRYCZKO L. – Application of spreadsheets at a warehousing and distribution department – a case study ………………………....
335
28. SZEWCZYK P., KOJ K. – Instructional design in the activity of higher education institution ……………………………………………………………………………...
351
29. SZTORC M. − Impact of innovation in strategic management in enterprise service – hotel …………………………………………………………………………………...
363
30. WASZKIEWICZ-FLASZA A., DĄBROWSKI M., BIAŁECKA B. – Improvement purchasing procedure in a process of production’s preparation ………..
383
31. WEBER E., OLBRYCHT-BANACH A. – Personnel policy in the scale of the city – HR as a strategic partner supporting the management of the city ……….
395
32. WOLNIAK R. – Smart specialization in Silesian Region in Poland ………………...
407
33. WOLNIAK R. – Some aspects of perceived needs of disabled persons by staff in municipial offices in the Silesian province …………………………………………
421
34. WOLNIAK R., SUŁKOWSKI M. – The reasons for the implementation of quality management systems in organizations ………………………………………………...
443

środa, 19 października 2016

Składanie artykułów

Osoby pragnące opublikować artykuł w Zeszytach Naukowych Politechniki Ślaskiej Seria Organizacja i Zarządzanie powinny wykonać następujące kroki:


1. Zgłoszenie artykułu.
Można tego dokonać w wersji elektronicznej lub papierowej.

W wersji elektronicznej proszę wysłać artykuł na adres: rwolniak@polsl.plPisząc artykuł proszę zachować zasady zgodne z poniższą formatką.
Formatka artykułu

Artykuł powinien odwoływać się do dyskusji naukowej prowadzonej na łamach czasopisma. 
Można w tym celu skorzystać z wersji elektronicznych artykułów zamieszczonych na stronie.

2. Redakcja po wstępnej weryfikacji artykułu przez Redaktora Wydziałowego wysyła artykuł do dwóch recenzentów.

3. Po otrzymaniu recenzji autorzy otrzymują je w postaci elektronicznej lub papierowej (w zależności od formy w jakiej dostarczy je do redakcji recenzent).

4. W przypadku uzyskania dwóch pozytywnych recenzji autorzy powinni poprawić artykuł zgodnie z zaleceniami recenzenta, a następnie wypełnić następujące formularze:

Ustosunkowanie się autora do opinii recenzenta

(druk należy wypełnić osobno dla każdego z recenzentów)

Zgoda autora na wydanie publikacji

(druk powinni podpisać wszyscy autorzy)

Oświadczenie autora

Wszystkie druki należy dostarczyć w postaci elektronicznej (wersje zeskanowane mailem ) wraz z poprawionym artykułem.
  Dokumenty elektronicznie należy dostarczyć w formacie PDF.

poniedziałek, 17 października 2016

2016 - Zeszyt 93


INTRODUCTION....................................................................................................................... 7
1.      Agnieszka Izabela BARUK – Reasons ofbuying of Polish products in the context of prosumption activity of final buyers.............................................................................................................................................. 9
2.      Jacek BENDKOWSKI – Organizational benefits of informal knowledge networks................ 19
3.      Piotr BERNAT, Wojciech B. cIEŚLIŃSKI – Use of ict and augmented reality in smart growth of enterprise       31
5.      Krzysztof BRZOSTEK, Anna MICHNA – An attempt to identify an intermediary variable in the relation between knowledge management and business efficiency of SMEs............................................................................................................................... 51
6.      Jan BRZÓSKA – Role of regional specjalist observers in implementation of Regional Innovation Strategy in the Silesian province............................................................................................................................... 61
7.      Zbigniew CHYBA – The comparison of technology assessment and selection methods........... 73
8.      B. ЧЕРЕП Incentive politicsof the enterprise...................................................................... 85
9.      О.Г. ЧЕРЕП Components determining the efficiency of innovationprojects industrial enterprises.............................................................................................................. 95
10.  Agnieszka DZIUBIŃSKA – Strategies of adjustment of business models of multinational companies to environment of emerging markets............................................ 105
12.  Mariola DŹWIGOŁ-BAROSZ – Women’s influence in business......................................... 129
13.  Agnieszka GOŹDZIEWSKA-NOWICKA, Tomasz JANICKI, Urszula SŁUPSKA crisis management in projects.......................................................................................................................................... 141
14.  Sandra GRABOWSKA – Risk analysis ofactions in key business processes....................... 153
15.  Krzysztof GROCHOWSKI – Strategic management in enterprisestransport services and education process of students in the field of ERP systems.............................................. 163
16.  Adam JANISZEWSKI – Knowledgecreation process within cluster  ofcompanies as a base for modeling activities of knowledge brokers............................................................................................................. 173
17.  Izabela JONEK-KOWALSKA, Jarosław ZIEMSKI – Contemporary directions of risk management development from the perspectiveof product lifecycle...................................................................................... 185
18.  Marcin KOMAŃDA – Hot knowledge inthe enterprise...................................................... 197
19.  Piotr KORDEL – Technology enetrepreneurship and organizational structures the outcomes of empirical research...................................................................................... 207
20.  Jolanta KORKOSZ-GĘBSKA – Theimplementation of CSR concept in activity of companies of chemical industry.......................................................................................................................................... 221
21.  Paweł KOSIŃ – Risk management in thenetworked enterprise........................................... 231
22.  Aleksandra KOSZAREK-CYRA – Pro-environmental initiatives of SMES in the Visegrad Group......................................................................................................... 241
23.  Małgorzata KOSZEMBAR-WIKLIK – Marketing communications a commercialization of new technologies and products......................................................... 251
24.  Marzena KRAMARZ, Kamilla PALKA Logistics information system in supply chain of blood..................................................................................................................... 261
26.  Teresa KRAŚNICKA, Tomasz INGRAM, Katarzyna BRATNICKA Family

business: the state of the artand future research directions.................................................... 285
27.  Д.В. КРИЛОВ Organizational and economic factors affecting the implementation
of
investment project in
industrial enterprise......................................................................... 299
28.  Robert KUCĘBA, Edyta KULEJ-DUDEK – Low emission management – social knowledge transfer platform    309
29.  Andrzej LIMAŃSKI, Ireneusz DRABIK – A typology of strategies for the internationalization of enterprises        323
30.  Joanna MACHNIK-SŁOMKA – Technologycreativity and development strategies of high technology enterprises........................................................................................... 333
31.  Aleksandra MAJ – Managerial controltools to assist in the enterprise.................................. 345
33.  Bogdan NOGALSKI, Przemysław NIEWIADOMSKI – Lean prodction as a result of initiation of the implementation employees’ work – case study of the complexproduct implementation....................................................................................................... 365
34.  Jacek PAGIEŁA – Diagnosis of safety culture in selected ueenterprises in the light of pilot study....................................................................................................................... 381
35.  Krzysztof PAŁUCHA – Cooperation ofenterprises in the building process of the innovative capacity................................................................................................... 393
36.  Jacek PASIECZNY, Beata GLINKA – Areas of organizational dysfunctions...................... 405
37.  Wojciech POPŁAWSKI, Maciej MARKOWSKI, Marcin FORKIEWICZ –
Awareness strategy and management of strategic management universities the example of universities in Poland.................................................................................... 415
38.  Jan PYKA – Dilemmas of developmentof power industry in Poland.................................... 425
39.  Aleksandra RACHWAŁ, Anna SĘDEK-MAZGAJ, Radosław WOLNIAK – Risk assessment in the welding process.......................................................................................................................................... 441
40.  Tadeusz SOROKA – Conditions forcreating a pro accommodative organization................. 451
41.  Paweł SZEWCZYK – Impact of the Internet of Things on theeconomy and society............. 461
42.  Karolina SZYMANIEC-MLICKA – Theidentification of strategic orientation of public medical entities in relation to volatility of their environment...................................... 471
43.  Mateusz TRZECIAK,  Seweryn SPAŁEK – Risk management within themethods of traditional and agile project management.......................................................................... 483
46.  Dariusz WYRWA – The financial support to smart specializations throught the regional operational programmes.................................................................................... 515
48.  Czesław ZAJĄC – Periodic evaluation of managers andspecialists in corporate groups in the light of empirical research................................................................................ 535

środa, 28 września 2016

2016 - Zeszyt 91

FOREWORD ........................................................................................................................
9
Part A. ECONOMIC AND MANAGEMENT CHALLENGES IN THE ERA OF GLOBALIZATION .........................................................................................
11
1. Yurii VASILEV − Competitiveness evaluation of coal enterprise ...........................
13
2. Diana DMITRIEVA − Recommendations for the strategic analysis process of mining and chemical companies improvement ..........................................................
25
3. Sergey FEDOSEEV, Maria TOCHILO − Perspectives for reproduction of the dioxide titanium industry ...........................................................................................
39
4. Anna TSVETKOVA − Prospects of information innovations in fuel-power and mineral complexes ......................................................................................................
49
5. Jolanta BIJAŃSKA, Krzysztof WODARSKI − Risk management of activating and mining of a longwall in a coal mine .................................................................
61
6. Seweryn TCHÓRZEWSKI − The ability to innovate in a coal mine – areas and limits ...........................................................................................................................
75
7. Marina NEVSKAY, Oksana MARININA − Application of the project approach to the management of mining waste ...........................................................
89
8. Tatiana PONOMARENKO, Kseniia KOVESHNIKOVA − Real options in the project management of diversification program (a case study of Mongolian-Russian company CCW "ERDENET") ......................................................................
101
9. Adam GUMIŃSKI − The influence of effective work time on an employment level in a colliery – case study ...................................................................................
111
10. Anastasiia KUTILKINA, Alexey CHEREPOVITSYN − Peculiarities of the Russian small oil business’ development in the current economic environment .......
123
11. Sergei KOROTKII − Corporate form of governance as an element of the globalization process .......................................................................................................
133
12. Ekaterina GOLOVINA − Analysis of the problems in groundwater extraction management due to changes in the law “about mineral resources” ...........................
145
Part B. TECHNOLOGICAL CHALLENGES IN THE ERA OF GLOBALIZATION ................................................................................................
155
13. Aleksandr ELISEEV, Pavel SHCHERBAN − Development of mining companies’ logistics schemes in the Baltic sea area ..................................................
157
14. Victor ALEXANDROV, Pavel MAKHARATKIN − Express-diagnosis of the technical state slurry pumps in systems hydrotransport processing tails of ore.........
167
15. Joanna BARTNICKA, Damian GIZA, Agnieszka ZIĘTKIEWICZ, Grzegorz KOWALSKI − Musculoskeletal occupational hazards in two challenging working environments. A case study from mining industry and health care ..................................................................................................................
181
16. Kinga STECUŁA, Jarosław BRODNY − The OEE model as a tool for effectiveness assessment of the use of equipment .....................................................
195
17. Olga GEGECHKORI, Elizaveta KOZLYAKOVSKAYA − Import substitution as a factor of the agricultural development in the Kaliningrad region ...
207
18. Victor NORDIN, Pavel SHCHERBAN − Improvement of management decisions quality at the engineering and constructing stages of modern mining companies ...................................................................................................................
217
19. Pavel MAKHARATKIN, Sergey AVKSENTEV, Inna TRUFANOVA − Development and improvement of conveyor transport in the conditions of complicated operation in modern mining industry ....................................................
229
20. Victor NORDIN, Victor MUROV − Logistical approach to monitoring operation of underground gas storages (UGS) ...........................................................
241
Part C. ECOLOGICAL CHALLENGES IN THE ERA OF GLOBALIZATION ........
251
21. Jarosław MIKOŁAJEC − Production and consumption of black coal and lignite in selected European countries in the context of the climate change policy ..............
253
22. Tomasz SZULC − Ranking of the revitalization projects versus the needs of degraded municipal areas – case study of the municipality of Mysłowice ................
265
23. Yuriy KOMAROV, Mikhail MARININ − The pile storage of potash plant to the selected reclamation directions ............................................................................
279
Part D. SOCIAL CHALLENGES IN THE ERA OF GLOBALIZATION ....................
289
24. Radosław WOLNIAK − The relations between uncertainly avoidance and the concept of Corporate Social Responsibility ...............................................................
291
25. Remigiusz KOZUBEK − CSR in the extractive industry − theoretical assumptions and best practices ...................................................................................
309
26. Karolina RĄB, Łukasz RĄB − Job reengineering and the increase of unemployment ............................................................................................................
321
Summary ...............................................................................................................................
331

2016 - Zeszyt 901. Magdalena RZEMIENIAK, Lilla KNOP, Dorota JELONEK  Contemporary aspects of organizational networks  introduction ................................................................ 5
2. Dorota JELONEK  Innovation networks. Identification of cooperation barriers ............. 9
3. Iwona CHOMIAK-ORSA  Relationship management in network organizations .......... 25
4. Lilla KNOP  Cluster constant in the context of Silicon Valley experience ..................... 45
5. Sławomir OLKO  Dialogue in clusters in the light of network approach in strategic management ......................................................................................................................... 63
6. Agata MESJASZ-LECH  Cooperation in logistics networks – challenges and limitations ..................................................................................................................... 81
7. Honorata HOWANIEC  The clusters and networks as a platform to technology transfer ................................................................................................................................. 97
8. Beata TARCZYDŁO  Selected aspects of brand management for organizational networks............................................................................................................................. 111
9. Magdalena RZEMIENIAK  The identity of organizational networks ......................... 125

środa, 15 czerwca 2016

2016 - Zeszyt 89

1. Jacek BENDKOWSKI – Individual profit resulting from participation in informal knowledge networks ………………………………………………………………….
11
2. Józef BENDKOWSKI – Qualitative research – selected problems of applied logistics reference …………………………………………………………………….
25
3. Jolanta BIJAŃSKA – Modeling and simulation in investments planning in production enterprises ……………………………………………………………...
39
4. Jolanta BIJAŃSKA, Krzysztof WODARSKI, Janusz WÓJCIK – Decisions in production preparation of new product in small and medium-sized enterprises …..
53
5. Jan BRZÓSKA – Application of the balanced scorecard to measure value created by power companies business models ………………………………………………..
65
6. Katarzyna DOHN – Disruptions identification in the knowledge sharing process on the various levels of the supply chain ……………………………………………..
81
7. Henryk DŹWIGOŁ – Special task manager ………………………………………..
95
8. Mariola DŹWIGOŁ-BAROSZ – Business leader in the time of a crisis …………..
107
9. Agnieszka GASCHI-UCIECHA – Study degree of implementation of risk management in small and medium enterprises – results ……………………………..
123
10. Magdalena GĘBCZYŃSKA – Dimensions of performance measurement system in small and medium enterprises ……………………………………………………..
135
11. Jadwiga GRABOWSKA – Evaluation factors that shape logistic information system in the distribution channels coal ……………………………………………...
147
12. Adam GUMIŃSKI – Effective usage of human resources as a key determinant of a long-term activity of a coal company …………………………………………...
163
13. Piotr JANKE – Responsive web design analysis of selected public administration platform of e-services in Poland ……………………………………………………...
177
14. Marzena KRAMARZ, DAGMARA JAROSZ-LEWANDOWSKA – Context of cooperation climate in configuration of distribution network of metallurgical products ………………………………………..……………………………………...
189
15. Włodzimierz KRAMARZ – Examining of disruptions and zones of strengthening them in material flows of metallurgical products …………………………………….
205
16. Mariusz KRUCZEK, Edyta PRZYBYLSKA, Zbigniew ŻEBRUCKI – Logistic as a potential, smart specialization in Silesia …………………………………………
219
17. Mariusz KRUCZEK, Edyta PRZYBYLSKA, Zbigniew ŻEBRUCKI – Logistic in national and regional smart specializations ………………………………………..
231
18. Anna KWIOTKOWSKA – Testing high performance configurations by using qualitative comparative analysis ……………………………………………………...
245
19. Filip LIEBERT – Early access service for product in digital distribution from customer perspective based on STEAM platform ……………………………………
259
20. Katarzyna ŁYP – Health care system in Poland – mechanism of operation ………..
277
21. Mirosław MATUSEK – Triadic sourcing strategy success factors – case study …...
291
22. Anna MICHNA, Roman KMIECIAK – An analysis of the market conditions for the activity of real estate developers ……………………………………………...
307
23. Anna MUSIOŁ-URBAŃCZYK – Competence requirements of a project manager in an intelligent organisation …………………………………………………………
325
24. Anna MUSIOŁ-URBAŃCZYK, Barbara SORYCHTA-WOJSCZYK – Development of public e-services in the cities with poviat rights of the Silesian voivodeship …………………………………………………………………………...
339
25. Monika ODLANICKA-POCZOBUTT – An institutional inertia in relation to innovative solutions in common judiciary in civil cases …………………………..
351
26. Monika ODLANICKA-POCZOBUTT, Lilla KNOP – Development and functioning of the networks in the light of endogenous approach ……………….
367
27. Monika ODLANICKA-POCZOBUTT, Ewa KULIŃSKA, Katarzyna WARZECHA – Modelling of relationship with supplier based on experience of CRM – survey research ……………………………………………………………
379
28. Magdalena PICHLAK – New product innovativeness – a multidimensional approach ………………………………………………………………………………
397
29. Marzena PODGÓRSKA – The success in the project management – the issue of its definition and evaluation in view of the results of the empirical research ……..
409
30. Katarzyna SIENKIEWICZ-MAŁYJUREK – Innovativeness of co-production in local public management …………………………………………………………..
421
31. Barbara SORYCHTA-WOJSCZYK – The implementation of an integrated B2B information system as a source of innovation in the aspect of building an intelligent organisation in a chosen enterprise of small and medium enterprises sector ………...
437
32. Kamil SZYMAŃSKI – European interregional cooperation for the development of smart specialization as an example Vanguad Initiative ……………………………
453
33. Seweryn TCHÓRZEWSKI – Risk in implementation of reinforcing and liquidation of wall – forming factors and ways of response ……………………..
465
34. Joanna TOCZYŃSKA – Modeling and simulation of management in the education system at university …………………………………………………………………..
479
35. Mateusz TRZECIAK – Analysis of project stakeholders attributes determining project success ………………………………………………………………………..
495
36. Marian TUREK, Izabela JONEK-KOWALSKA – Net export of hard coal in Poland in context of price competitivness of Polish mining enterprises …………..
507
37. Maria WENGIEREK – Conditions of waste management for the disposal of asbestos and products containing asbestos ………………………………………...
521
38. Karolina WIELICKA-GAŃCZARCZYK – Reasons for the restructuring of public hospitals …………………………………………………………………….
539
39. Dorota WIĘCEK – Variant approach to cost estimation of machine elements …….
551
40. Krzysztof WODARSKI – The role and core activities of the project management office within the public university ……………………………………………………
565
41. Mateusz ZACZYK – The synchronization of logistic processes in terms of dependability and resilience of the system of distribution of steel products ………
577
42. Wojciech ZOLEŃSKI – Complexity of the problem situations ……………………
593