sobota, 13 lipca 2013

2012 Zeszyt 63a


SPIS TREŚCI

Spis treści ang

Okładka


1. Tomasz MUSIALIK − E-administracjaw unii europejskiej........................................................ 7
2. Izabela BIENIEK − Interdyscyplinarność kompetencji społecznych oraz znaczenie ich rozwoju w kontekście pracy menedżera............................................................................................................................. 21
3. Agata JUSZCZAK, Barbara BIAŁECKA – Proces reklamacji jako narzędzie wspomagające proces produkcji    33
5. Leszek TARASIŃSKI – Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na       równowagę gospodarczą kraju goszczącego........................................................................................................................... 65
6. Elżbieta PAWŁOWSKA Kapitał społeczny – diagnoza i pomiar........................................... 87
7. Jolanta IGNAC-NOWICKA Wykorzystanie listy kontrolnej do badania          uciążliwości pracy na stanowisku biurowym............................................................................................................................. 101
8. Radosław WOLNIAK, Mateusz ZADURA – Wpływ opakowania na wybór produktu  przez konsument na przykładzie zabawek.............................................................................................................................. 111
10. Agata HILAROWICZ, Grażyna OSIKA – Deinfluentyzacja jako warunek   innowacyjnych organizacji – aspektykulturowe........................................................................................................................... 149
11. Piotr KALETA, Zbigniew ŻURAKOWSKI – Wpływ barier architektonicznych na możliwośćkształcenia się osób niepełnosprawnych ruchowo w Zabrzu................................................................................ 167
13. Justyna KAPELAN, barbara bIAŁECKA – Analiza systemumotywowania        pracownikówoświaty  199
15. Radosław WOLNIAK, Bożena SKOTNICKA-ZASADZIEŃ – E-administracja  czynniki funkcjonowania dobrego e-urzędu............................................................................................................................. 221
16. Bartosz SZCZĘŚNIAK, Jacek SAMEK – Arkusz kalkulacyjny w doskonaleniu      procesu analizy niezgodności produktów w przedsiębiorstwie przemysłowym................................................................... 233
17. Marcin SUŁKOWSKI, Paweł SZEWCZYK – Wybór wskaźników dla oceny  skuteczności wdrożonego systemu zarządzania jakością........................................................................................................... 245
18. Agata WASZKIEWICZ, Barbara BIAŁECKA – Kształtowanie usług medycznych na podstawie oceny i odczucia pacjenta............................................................................................................................. 259
19. Bogusława OLSZEWSKA, Paweł SZEWCZYK – Skuteczne iefektywne         zarządzanie reklamacjami na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa............................................................................. 275
21. Katarzyna MIDOR, Michał ZASADZIEŃ, Bartosz SZCZĘŚNIAK – Przegląd   technologii wykorzystywanych do realizacjiusług typu e-maintenance...................................................................................... 301
23. Paweł ANTKOWIAK, Ireneusz J. JÓŹWIAK – Systemobsługi nagrywania                       i odtwarzania wiadomości wideo przez internet............................................................................................................ 327
24. Katarzyna GRUBER-SZYDŁO, Jacek GRUBER, Michał SZYNKARUK –  Przetwarzanie wielowymiarowych danych medycznych z zastosowaniem rosnącego                           gazu neuronowego...................... 337
25. Jacek GRUBER, Ireneusz J. JÓŹWIAK, Kamil MERKS – Zagrożenia dla informacji udostępnianych na portalach społecznościowych............................................................................................................. 353
26. Jacek GRUBER, Ireneusz J. JÓŹWIAK, Łukasz ŁOZIUK – Bezpieczeństwo      informacji w wirtualnej sieci Tor i kryptowaluta bitcoin........................................................................................................... 363
27. Michał CZEMARMAZOWICZ, Jacek GRUBER, Ireneusz J. JÓŹWIAK – Analiza podpisywania obrazówcyfrowymi znakami wodnymi............................................................................................................... 371
28. Jakub BRYLAK, Jacek GRUBER, Ireneusz J. JÓŹWIAK – Zastosowanie eksploracji danych do wykrywania reklam w obrazach nastronach www............................................................................................. 379

poniedziałek, 1 lipca 2013

Redakcja językowa

Redaktorzy językowi są podani na stronie wydawcy

http://www.polsl.pl/Jednostki/RJO2/Strony/pracownicy.aspx

Rada Naukowa


Przewodniczący Rady Naukowej:
prof. dr hab. inż. Jan Brzóska

Członkowie:
prof. dr hab. inż. Józef Bendkowski, Politechnika Śląska
prof. dr hab. Zbigniew Dworzecki, Szkoła Główna Handlowa
prof. dr hab. Józefa Famielec, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
prof. Carsten Felden, TU Bergakademie; Freiberg; Fakultät Wirtschaftswissenschaften, Niemcy
prof. Michael Höck; TU Bergakademie Freiberg; Fakultät Wirtschaftswissenschaften, Niemcy
dr hab. inż. Katarzyna Hys, prof. PO, Politechnika Opolska
prof. dr hab. Jan Jeżak, Uniwersytet Łódzki
dr hab. Izabela Jonek-Kowalska, prof. nzw. w Pol. Śl., Politechnika Śląska 
prof. Rudolf Kawalla, TU Bergakademie Freiberg, Niemcy
prof. Mirosław Kral, Žilinská Univerzita, Słowacja
dr hab. inż. Jacek Łuczak, prof. nzw w UE w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
prof. Oksana Marinina, National Mineral Resources University of Mines, St Petersburg, Russia
dr hab inż. Anna Michna, prof. nzw. w Pol. Śl., Politechnika Śląska
prof. dr hab. Jan Pyka, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
prof. dr hab. inż. Jan Stachowicz, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. Gen. Tadeusza Kościuszki, Wrocław
dr hab Anna Rakowska, profesor nadzwyczajny UMCS
prof. Sherry Robinson, Penn state Hazleton USA
prof. Toma Sorin-George; Faculty of Administration and Business University of Bucharest
prof. Juan José Laviós Villahoz, Universidad de Burgos, Escuela Politécnica Superior, Hiszpania
dr hab. inż. Krzysztof Wodarski, prof. nzw. w Pol. Śl.  
dr Lie Yamanaka, University of São Paulo, Brazil
prof. dr hab. Czesław Zając, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
dr hab. inż. Adam Szromek, prof. PŚ, Politechnika Śląska
dr hab. Aleksandra Kuzior, prof. PŚ, Politechnika Śląska 2011 - Zeszyt 551.        Grażyna STORONIAK-PALCZAK Innowacje produktowe w środowisku restrukturyzacyjnych działań przedsiębiorstwa ............................................................
9
2.        Danuta SZWAJCA Marketing lateralny jako alternatywna metoda generowania idei nowych produktów ................................................................................................
21
3.        Wiesława CAPUTA Wykorzystanie procesu kaizen w budowaniu kapitału klientów .
35
4.        Mariusz ZIELIŃSKI Innowacje a kultura organizacji ……………………………
51
5.        Franciszek GRZESIOK System wynagrodzeń a innowacyjność ...........................
65
6.        Izabela JONEK-KOWALSKA Współdziałanie w formie aliansu strategicznego jako metoda wspierania działalności innowacyjnej ......................................................
81
7.        Tomasz NAWROCKI Model rozmyty oceny rezultatywnej innowacyjności produktowej giełdowych spółek informatycznych .......................................................
97
8.        Tomasz NAWROCKI Rezultatywna innowacyjność produktowa a rentowność sprzedaży na przykładzie spółek informatycznych notowanych na GPW w Warszawie …………….............................................................................................
115
9.        Danuta LANGER Koncepcja otwartych innowacji – nowy paradygmat w teorii innowacji .......................................................................................................................
133
10.    Alina GORCZYŃSKA Kapitał podwyższonego ryzyka jako źródło finansowania przedsięwzięć innowacyjnych przedsiębiorstwa ……………………………………....
147
11.    Marian TUREK, Izabela JONEK-KOWALSKA, Zofia GANSZCZYK  Determinanty innowacyjności w przedsiębiorstwach górniczych ................................
159


2011 - Zeszyt 56

1.        Jolanta BIJAŃSKA Analiza i ocena ekonomicznej efektywności innowacji .........
7
2.        Jan BRZÓSKA Partnerstwo publiczno-prywatne a rozwój usług publicznych ......
27
3.        Henryk DŹWIGOŁ Organizacja przedsiębiorcza w warunkach XXI wieku ..........
41
4.        Ireneusz FECHNER, Stanisław KRZYŻANIAK Uwarunkowania i perspektywy rozwoju intermodalnej sieci logistycznej w Polsce ...............................
59
5.        Jadwiga GRABOWSKA Przepływ informacji logistycznej w systemie dystrybucji węgla kamiennego .....................................................................................
71
6.        Adam GUMIŃSKI Czynniki obniżające efektywny czas pracy zatrudnionych w kopalni węgla kamiennego  ………………………………......................................
89
7.        Andrzej KARBOWNIK, Anna MICHNA, Anna MĘCZYŃSKA, Roman KMIECIAK Innowacyjność produktowa i technologiczna w małych i średnich przedsiębiorstwach przemysłu metalowego – koncepcja badań ...................................
105
8.        Marzena KRAMARZ Dywersyfikacja przedsiębiorstwa kurierskiego – analiza przypadku .....................................................................................................................
117
9.        Włodzimierz KRAMARZ – Modelowanie symulacyjne sieci produkcyjno-logistycznej ...................................................................................................................
131
10.    Mariusz KRUCZEK Koncepcja diagnozowania przepływów w wewnątrz-organizacyjnym łańcuchu dostaw .................................................................................
143
11.    Anna KWIOTKOWSKA Kategorie przedsiębiorczości na poziomie uczelni wyższej ……………………………………………………………………………….
157
12.    Mirosław MATUSEK, Seweryn TCHÓRZEWSKI Funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych w realizacji projektów wykonywanych przez administrację publiczną na przykładzie miasta Zabrze .......................................................................
173
195
14.    Krzysztof PAŁUCHA Organizacja procesów uruchamiania nowej produkcji .......
215
15.    Edyta PRZYBYLSKA Analiza usługi transportowej w wybranym przedsiębiorstwie sektora TSL .....................................................................................
239
16.    Grażyna RADZIEJOWSKA Rozwój przedsiębiorstwa logistycznego a przewaga konkurencyjna ………………………………………………………………………...
253
17.    Barbara SORYCHTA-WOJSCZYK Osoby z niepełnosprawnościami miasta Zabrze a strategia rozwiązywania problemów społecznych .........................................
277
18.    Arkadiusz SZMAL Dyfuzja innowacji jako zjawisko sieciowe ..............................
291
19.    Joanna TOCZYŃSKA Model podziału zasobów uczelni w systemie zarządzania jakością kształcenia ….………………………………….............................................
305
20.    Maria WENGIEREK System logistyczny odpadów. Sfera regulacji. Współpraca uczestników łańcucha dostaw ………………………………………………………...
319
21.    Karolina WIELICKAProces restrukturyzacji na przykładzie wybranego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ……………………...........
341
22.    Wojciech ZOLEŃSKI Modelowanie procesów biznesowych w obiektach o strukturze sieciowej ……...........................................................................................
353
23.    Zbigniew ŻEBRUCKIDiagnoza przepływów w wewnątrzorganizacyjnym łańcuchu dostaw ………………………........................................................................
363


2011 - Zeszyt 58

WSTĘP ...............................................................................................................................
5
1.        Marian TUREK, Aneta MICHALAK Partnerstwo publiczno-prywatne na tle innych organizacyjno-własnościowych modeli finansowania działalności jednostek samorządu terytorialnego ..............................................................................................
7
2.        Aneta MICHALAK Przegląd międzynarodowych doświadczeń z zakresu finansowania inwestycji i innowacji w formie partnerstwa publiczno-prywatnego. Studium przypadków ....................................................................................................
23
3.        Marian TUREK, Izabela JONEK-KOWALSKA Partnerstwo publiczno-prywatne jako metoda finansowania zadań jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Identyfikacja szans i zagrożeń …………………………………………………………..
37
4.        Aneta MICHALAK, Izabela JONEK-KOWALSKA Ryzyko, efektywność
i koszt kapitału w systemie finansowania inwestycji publiczno-prywatnej na przykładzie autostrady A2 ……………………………………………………………
51
5.        Renata SĘKOWSKA System finansowania potrzeb osób niepełnosprawnych
z uwzględnieniem współdziałania sfer publicznej i prywatnej na przykładzie
miasta Zabrze ................................................................................................................
71
6.        Wiesława CAPUTA Kluczowe problemy wyceny inwestycji w systemie prawa bilansowego ..................................................................................................................
97
7.        Wiesława CAPUTA Wycena i ewidencja inwestycji rzeczowych w systemie rachunkowości ..............................................................................................................
113
8.        Anna LÁTEČKOVÁ Poprawa jakości zarządzania finansowego w produkcji rolniczej w warunkach społeczeństwa informacyjnego ……………............................
131
9.        Emília ŠKORECOVÁ, Iveta KOŠOVSKÁ, Alexandra FERENCZI-VAŇOVÁ Zarządzanie procesami oraz kalkulacje procesowe i ich zastosowanie
w przedsiębiorstwach rolniczych ..................................................................................
139
10.    Mária FARKAŠOVÁ Ocena trendów efektywności w produkcji mleka na Słowacji ……………………………………...............................................................
153