poniedziałek, 1 lipca 2013

2011 - Zeszyt 56

1.        Jolanta BIJAŃSKA Analiza i ocena ekonomicznej efektywności innowacji .........
7
2.        Jan BRZÓSKA Partnerstwo publiczno-prywatne a rozwój usług publicznych ......
27
3.        Henryk DŹWIGOŁ Organizacja przedsiębiorcza w warunkach XXI wieku ..........
41
4.        Ireneusz FECHNER, Stanisław KRZYŻANIAK Uwarunkowania i perspektywy rozwoju intermodalnej sieci logistycznej w Polsce ...............................
59
5.        Jadwiga GRABOWSKA Przepływ informacji logistycznej w systemie dystrybucji węgla kamiennego .....................................................................................
71
6.        Adam GUMIŃSKI Czynniki obniżające efektywny czas pracy zatrudnionych w kopalni węgla kamiennego  ………………………………......................................
89
7.        Andrzej KARBOWNIK, Anna MICHNA, Anna MĘCZYŃSKA, Roman KMIECIAK Innowacyjność produktowa i technologiczna w małych i średnich przedsiębiorstwach przemysłu metalowego – koncepcja badań ...................................
105
8.        Marzena KRAMARZ Dywersyfikacja przedsiębiorstwa kurierskiego – analiza przypadku .....................................................................................................................
117
9.        Włodzimierz KRAMARZ – Modelowanie symulacyjne sieci produkcyjno-logistycznej ...................................................................................................................
131
10.    Mariusz KRUCZEK Koncepcja diagnozowania przepływów w wewnątrz-organizacyjnym łańcuchu dostaw .................................................................................
143
11.    Anna KWIOTKOWSKA Kategorie przedsiębiorczości na poziomie uczelni wyższej ……………………………………………………………………………….
157
12.    Mirosław MATUSEK, Seweryn TCHÓRZEWSKI Funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych w realizacji projektów wykonywanych przez administrację publiczną na przykładzie miasta Zabrze .......................................................................
173
195
14.    Krzysztof PAŁUCHA Organizacja procesów uruchamiania nowej produkcji .......
215
15.    Edyta PRZYBYLSKA Analiza usługi transportowej w wybranym przedsiębiorstwie sektora TSL .....................................................................................
239
16.    Grażyna RADZIEJOWSKA Rozwój przedsiębiorstwa logistycznego a przewaga konkurencyjna ………………………………………………………………………...
253
17.    Barbara SORYCHTA-WOJSCZYK Osoby z niepełnosprawnościami miasta Zabrze a strategia rozwiązywania problemów społecznych .........................................
277
18.    Arkadiusz SZMAL Dyfuzja innowacji jako zjawisko sieciowe ..............................
291
19.    Joanna TOCZYŃSKA Model podziału zasobów uczelni w systemie zarządzania jakością kształcenia ….………………………………….............................................
305
20.    Maria WENGIEREK System logistyczny odpadów. Sfera regulacji. Współpraca uczestników łańcucha dostaw ………………………………………………………...
319
21.    Karolina WIELICKAProces restrukturyzacji na przykładzie wybranego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ……………………...........
341
22.    Wojciech ZOLEŃSKI Modelowanie procesów biznesowych w obiektach o strukturze sieciowej ……...........................................................................................
353
23.    Zbigniew ŻEBRUCKIDiagnoza przepływów w wewnątrzorganizacyjnym łańcuchu dostaw ………………………........................................................................
363


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz