sobota, 17 maja 2014

Submission of papers

The languages of the Journal is from 2019 ONLY English.

Those wishing to publish an paper in the Scientific Journal Series Silesian University of Technology Organization and Management should perform the following steps:


1. Sending of the paper.

This can be done in electronic format.
Please send your article to: rwolniak@polsl.pl


When writing the paper, please keep the following rules in accordance with the form.

The form of paper


The article should refer to the scientific discussion in our journal. You can use the electronic versions of articles posted on the site  (see a previous number of the journal).


2. Editor-in-chief after a preliminary review article by the Editors Board send the paper to two reviewers.


3 After receiving the review authors receive them in electronic form.


4 Journal has two blinds review procedure.
In case of two positive reviews, authors should improve the article according to the reviewer, and then fill in the forms sending by Editor-in-chief.
- Author's attitude to the opinion of the reviewer (form must be completed separately for each of the reviewers.
- The consent of the author on the publication of a (printing should be signed by all authors )Both forms must be submitted in paper form together with the amended Article in electronic form.

2014 - Zeszyt 68Spis treści

Wkładka


Wstęp...................................................................................................................................... 9
Część I – Praktyczne i teoretyczne aspekty wspomagania decyzji w naukach                           o zarządzaniu i ekonomii
1.        Beata HYSA, Anna RAKOWSKAUmiejętności decyzyjne jako kluczowe kompetencje wpracy kierownika administracji samorządowej............................................................................................... 13
2.        Monika KAPLER – Analiza decyzji zakupowych polskich konsumentów, uwarunkowanychwyborem formy płatności ............................................................................................................................ 29
3.        Agata KIELESIŃSKA Wybrane aspekty synergii agroturystyki w rozwoju     lokalnym 41
4.        Monika KOZERSKA Obsługa logistyczna obszaru e-commerce................................ 51
5.        Rafał KOZŁOWSKI – Przedsiębiorcze przywództwo jako konstrukt poznawczy         dla efektywnego wsparcia w podejmowaniudecyzji przy realizacji szans.................................................... 61
6.        Justyna ŁUKOMSKA-SZAREK, Marta WŁÓKA Balanced scorecard jako instrument zarządzania strategicznegopodmiotami publicznymi............................................................................ 71
7.        Anna MICHNA, Anna MĘCZYŃSKA Determinanty umiędzynarodowienia działalności MSP– przegląd literatury............................................................................................................................. 83
8.        Luiza PIERSIALA Strategie zakupowe konsumentów uwarunkowane płcią............. 93
9.        Halina SOBOCKA-SZCZAPA Dobór pracowników – decyzja strategiczna firmy.. 103
11.    Agnieszka WÓJCIK-MAZUR, Karina WIECZOREK Implementacja idei           New Public Management w ramach działalności jednostek administracji skarbowej............................................... 129

Część II – Modele i metody ilościowe wspomagające kształtowanie strategii  przedsiębiorstwa
2.        Katarzyna JAKOWSKA-SUWALSKA Wielokryterialna ocena przedsiębiorstw górniczych    171
4.        Donata KOPAŃSKA-BRÓDKA, Ewa MICHALSKA,                                          Renata DUDZIŃSKA-BARYŁA Miara relatywnej atrakcyjności rynkowej instrumentufinansowego......... 189
5.        Agnieszka KOWALSKA-STYCZEŃPodejście agentowe w modelowaniu    zachowań konsumentów na rynku oligopolistycznym.................................................................................................. 199
6.        Andrzej ŁODZIŃSKI Metoda wspomagania podejmowania decyzji grupowej       oparta na optymalizacji wielokryterialnej............................................................................................................... 209
7.        Adrianna MASTELARZ-KODZIS Optymalne strategie inwestycyjne –             podejście fundamentalne......................................................................................................................................... 221
8.        Anna MULARCZYK, Iwona ZDONEKKrzywe cyklu życia informacji                     o produkcie na podstawie danych z Google Trends................................................................................. 229
9.        Robert SAŁEK Algorytm postępowania decyzyjnego w działalności          innowacyjnej przedsiębiorstw......................................................................................................................................... 243
Część III – IT w podejmowaniu decyzji menadżerskich
1.        Michał BARTNICKITechnologie informatyczne wspierające zarządzanie         jakością w banku komercyjnym.................................................................................................................... 275
2.        Magdalena K. GĄSOWSKASystem informacji jako narzędzie wspomagające zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie i łańcuchach dostaw............................................................................ 289
4.        Jakub HORBACEWICZ, Ireneusz J. JÓŹWIAK, Jacek GRUBERBadanie konwergencji protokołów redundancji bramy domyślnej.......................................................................................... 313
5.        Ireneusz J. JÓŹWIAK, Artur SZLESZYŃSKIOcena poziomu bezpieczeństwa zasobówinformacyjnych z wykorzystaniem techniki analizy architektury systemu informatycznego....................... 321
6.        Kamil KRANC, Ireneusz J. JÓŹWIAK, Jacek GRUBERBezpieczeństwo           haseł wśród użytkowników Internetu.................................................................................................. 335
7.        Andrzej M. MICHALSKIWpływ wstępnej selekcji informacji na jej dostępność... 345
8.        Mateusz NARAMSKI, Adam R. SZROMEK, Krzysztof HERMANAnaliza porównawcza wybranych stron internetowych służących do przeprowadzania badań ankietowych....................... 355
9.        Damian PETRECKI, Ireneusz J. JÓŹWIAK, Jacek GRUBERPropozycja wykorzystania scentralizowanego systemu informatycznego w samochodach....................................... 367
10.    Anatoliy SACHENKO, Myroslav KOMARSystem wykrywania włamań         opartych na sieciach neuronowych.................................................................................................................... 377
11.    Maciej SOBOCIŃSKI, Kinga LEWANDOWSKAPotencjalne obszary wpływu wirtualnych społeczności na podejmowanie decyzji w przedsiębiorstwach............................................................. 387
12.    Marcin SOBOTATeleportacja nieznanego stanu kwantowego................................. 397
13.    Michał SZCZEPANIK, Ireneusz J. JÓŹWIAKMetody wykrywania człowieczeństwa w systemach biometrycznych................................................................................................................ 403
14.    Marcelina ŚCIGAŁA, Katarzyna TWOREK, Janusz MARTANTechnologie informacyjne determinantą innowacyjności – aktualny model organizacji.................................................................. 413
15.    Marcin WYSKWARSKIZarządzanie wiedzą w małych i średnich  przedsiębiorstwach - wykorzystanie urządzeń NAS.................................................................................................................. 425

poniedziałek, 12 maja 2014