czwartek, 9 lipca 2015

DOAJ Directory of Open Access Journals

Zeszyty Naukowe Zostały Zindeksowane w międzynarodowej bazie otwartej nauki The Directory of Open Access Journals .
https://doaj.org/toc/1641-3466

Bazekon

Zeszyty Naukowe Zostały zindeksowane w bazie Bazekon.

http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/browse.php?q=ZDługość artykułu

Artykuły publikowane w Czasopiśmie nie powinny być krótsze niż 20000 znaków. Odstępstwo od tej reguły może występować jedynie w wyjątkowych przypadkach.

2015 - Zeszyt 81

Podziękowania
FOREWORD….................................................................................................................. 11
1. Yurii VASILEV – Determination of coal production competitiveness of the RussianFederation ……………………........................................................................................ 13
2. Sergei FOMIN, Mikhail MARININ – Determination the capacity of miningequipment in the design phase of reclamation ……………………..……………… 25
3. Oksana MARININA, Mariy TOCHILO – Analysis of the possibility of usingmodern risk assessment methods in mining industry …………………….……………. 37
4. Tomasz NAWROCKI, Izabela JONEK-KOWALSKA – Fuzzy logic in riskassessment of a mining enterprise in the context of Polish economic conditions …….. 49
5. Marina Anatolievna NEVSKAYA, Oxana Ruslanovna KABAK – Stateregulation of mining and mineral processing waste …..……….……………………… 67
6. Diana DMITRIEVA – Methodical bases of formulating the strategy for large potashcompanies …………………………..……………………….…………………………. 79
7. Tatiana PONOMARENKO, Anna LEONOVICH – Justification of constructionprinciples for the model of economic results achievement in a multilevel company ..... 91
8. Michael S. AßLÄNDER – Beyond the tool-box – CSR examined froma philosophical perspective………………………………………..………………….... 101
9. Aleksandra KUZIOR, Bartłomiej KNOSALA – Changes in perception andimplementation of CSR in the Polish enterprises ……………………………...……… 119
10. Jarosław MIKOŁAJEC – Ethical responsibility for the future generations  globalsociety in the perspective of climatic catastrophe in the context of the Giddensparadox…………………………………………………………….............................. 131
11. Remigiusz KOZUBEK – The link between innovation and CSR. Short look ona bi-directional system of innovation-driven CSR and CSR-driveninnovation…………………………………………………………………….………...
143
12. Mariusz ZIELIŃSKI – Profitability of CSR from the perspective of HRM …….…. 155
13. Karolina RĄB, Łukasz RĄB – Precariat and precarious work as negative factorsaffectinging Sustainable Development ……………………………………...…...…… 167