środa, 19 października 2016

Składanie artykułów

Osoby pragnące opublikować artykuł w Zeszytach Naukowych Politechniki Ślaskiej Seria Organizacja i Zarządzanie powinny wykonać następujące kroki:


1. Zgłoszenie artykułu.
Można tego dokonać w wersji elektronicznej lub papierowej.

W wersji elektronicznej proszę wysłać artykuł na adres: rwolniak@polsl.plPisząc artykuł proszę zachować zasady zgodne z poniższą formatką.
Formatka artykułu

Artykuł powinien odwoływać się do dyskusji naukowej prowadzonej na łamach czasopisma. 
Można w tym celu skorzystać z wersji elektronicznych artykułów zamieszczonych na stronie.

2. Redakcja po wstępnej weryfikacji artykułu przez Redaktora Wydziałowego wysyła artykuł do dwóch recenzentów.

3. Po otrzymaniu recenzji autorzy otrzymują je w postaci elektronicznej lub papierowej (w zależności od formy w jakiej dostarczy je do redakcji recenzent).

4. W przypadku uzyskania dwóch pozytywnych recenzji autorzy powinni poprawić artykuł zgodnie z zaleceniami recenzenta, a następnie wypełnić następujące formularze:

Ustosunkowanie się autora do opinii recenzenta

(druk należy wypełnić osobno dla każdego z recenzentów)

Zgoda autora na wydanie publikacji

(druk powinni podpisać wszyscy autorzy)

Oświadczenie autora

Wszystkie druki należy dostarczyć w postaci elektronicznej (wersje zeskanowane mailem ) wraz z poprawionym artykułem.
  Dokumenty elektronicznie należy dostarczyć w formacie PDF.

poniedziałek, 17 października 2016

2016 - Zeszyt 93


INTRODUCTION....................................................................................................................... 7
1.      Agnieszka Izabela BARUK – Reasons ofbuying of Polish products in the context of prosumption activity of final buyers.............................................................................................................................................. 9
2.      Jacek BENDKOWSKI – Organizational benefits of informal knowledge networks................ 19
3.      Piotr BERNAT, Wojciech B. cIEŚLIŃSKI – Use of ict and augmented reality in smart growth of enterprise       31
5.      Krzysztof BRZOSTEK, Anna MICHNA – An attempt to identify an intermediary variable in the relation between knowledge management and business efficiency of SMEs............................................................................................................................... 51
6.      Jan BRZÓSKA – Role of regional specjalist observers in implementation of Regional Innovation Strategy in the Silesian province............................................................................................................................... 61
7.      Zbigniew CHYBA – The comparison of technology assessment and selection methods........... 73
8.      B. ЧЕРЕП Incentive politicsof the enterprise...................................................................... 85
9.      О.Г. ЧЕРЕП Components determining the efficiency of innovationprojects industrial enterprises.............................................................................................................. 95
10.  Agnieszka DZIUBIŃSKA – Strategies of adjustment of business models of multinational companies to environment of emerging markets............................................ 105
12.  Mariola DŹWIGOŁ-BAROSZ – Women’s influence in business......................................... 129
13.  Agnieszka GOŹDZIEWSKA-NOWICKA, Tomasz JANICKI, Urszula SŁUPSKA crisis management in projects.......................................................................................................................................... 141
14.  Sandra GRABOWSKA – Risk analysis ofactions in key business processes....................... 153
15.  Krzysztof GROCHOWSKI – Strategic management in enterprisestransport services and education process of students in the field of ERP systems.............................................. 163
16.  Adam JANISZEWSKI – Knowledgecreation process within cluster  ofcompanies as a base for modeling activities of knowledge brokers............................................................................................................. 173
17.  Izabela JONEK-KOWALSKA, Jarosław ZIEMSKI – Contemporary directions of risk management development from the perspectiveof product lifecycle...................................................................................... 185
18.  Marcin KOMAŃDA – Hot knowledge inthe enterprise...................................................... 197
19.  Piotr KORDEL – Technology enetrepreneurship and organizational structures the outcomes of empirical research...................................................................................... 207
20.  Jolanta KORKOSZ-GĘBSKA – Theimplementation of CSR concept in activity of companies of chemical industry.......................................................................................................................................... 221
21.  Paweł KOSIŃ – Risk management in thenetworked enterprise........................................... 231
22.  Aleksandra KOSZAREK-CYRA – Pro-environmental initiatives of SMES in the Visegrad Group......................................................................................................... 241
23.  Małgorzata KOSZEMBAR-WIKLIK – Marketing communications a commercialization of new technologies and products......................................................... 251
24.  Marzena KRAMARZ, Kamilla PALKA Logistics information system in supply chain of blood..................................................................................................................... 261
26.  Teresa KRAŚNICKA, Tomasz INGRAM, Katarzyna BRATNICKA Family

business: the state of the artand future research directions.................................................... 285
27.  Д.В. КРИЛОВ Organizational and economic factors affecting the implementation
of
investment project in
industrial enterprise......................................................................... 299
28.  Robert KUCĘBA, Edyta KULEJ-DUDEK – Low emission management – social knowledge transfer platform    309
29.  Andrzej LIMAŃSKI, Ireneusz DRABIK – A typology of strategies for the internationalization of enterprises        323
30.  Joanna MACHNIK-SŁOMKA – Technologycreativity and development strategies of high technology enterprises........................................................................................... 333
31.  Aleksandra MAJ – Managerial controltools to assist in the enterprise.................................. 345
33.  Bogdan NOGALSKI, Przemysław NIEWIADOMSKI – Lean prodction as a result of initiation of the implementation employees’ work – case study of the complexproduct implementation....................................................................................................... 365
34.  Jacek PAGIEŁA – Diagnosis of safety culture in selected ueenterprises in the light of pilot study....................................................................................................................... 381
35.  Krzysztof PAŁUCHA – Cooperation ofenterprises in the building process of the innovative capacity................................................................................................... 393
36.  Jacek PASIECZNY, Beata GLINKA – Areas of organizational dysfunctions...................... 405
37.  Wojciech POPŁAWSKI, Maciej MARKOWSKI, Marcin FORKIEWICZ –
Awareness strategy and management of strategic management universities the example of universities in Poland.................................................................................... 415
38.  Jan PYKA – Dilemmas of developmentof power industry in Poland.................................... 425
39.  Aleksandra RACHWAŁ, Anna SĘDEK-MAZGAJ, Radosław WOLNIAK – Risk assessment in the welding process.......................................................................................................................................... 441
40.  Tadeusz SOROKA – Conditions forcreating a pro accommodative organization................. 451
41.  Paweł SZEWCZYK – Impact of the Internet of Things on theeconomy and society............. 461
42.  Karolina SZYMANIEC-MLICKA – Theidentification of strategic orientation of public medical entities in relation to volatility of their environment...................................... 471
43.  Mateusz TRZECIAK,  Seweryn SPAŁEK – Risk management within themethods of traditional and agile project management.......................................................................... 483
46.  Dariusz WYRWA – The financial support to smart specializations throught the regional operational programmes.................................................................................... 515
48.  Czesław ZAJĄC – Periodic evaluation of managers andspecialists in corporate groups in the light of empirical research................................................................................ 535