piątek, 20 marca 2015

2015 - Zeszyt 77

INTRODUCTION .................................................................................................................... 7
1. Magdalena CENTKOWSKA  Theoretical principles of reservation aboutorganization changes .............................................................................................................. 9
2. Michał J. CICHY, Marek SZAFRANIEC  Eco-innovation in polish cleanerproduction companies. Part 1: general aspects of innovation ............................................. 19
3. Michał J. CICHY, Marek SZAFRANIEC  Eco-innovation in polish cleanerproduction companies. Part 2: live cycle assessment .......................................................... 39
4. Joanna EJDYS, Katarzyna HALICKA, Justyna GODLEWSKA  Forecasting theprice of electricity on the energy exchange ......................................................................... 53
5. Barbara FLISIUK, Adam GOŁĄBEK  Commercialization of research results –models, procedures, barriers and best practices .................................................................. 63
6. Anna GEMBALSKA-KWIECIEŃ  Proper organization of the work environmentas one of the elements to improve work safety ................................................................... 75
7. Anna GEMBALSKA-KWIECIEŃ, Zbigniew ŻURAKOWSKI  Need for trainingthe scope of health and safety in enterprises in the assessment of workers ........................ 85
8. Anna GEMBALSKA-KWIECIEŃ, Zbigniew ŻURAKOWSKI  Safety managementand the problem of participation of employees in enterprise .............................................. 93
9. Urszula KOBYLIŃSKA, Agata LULEWICZ-SAS  Improvement the quality ofadministration services on the example of dean’s office at Faculty of Management Bialystok University of Technology ................................................................................. 103
10. Beata KRAWCZYK-BRYŁKA, Iwona FLIS  E-mediation – the entrepreneurial strategy of conflict resolution ........................................................................................... 113
11. Krzysztof MICHALSKI  Selected aspects of land rehabilitation of degraded post-industrial areas ......................................................................................................... 125
12. Katarzyna MIDOR, Michał ZASADZIEŃ, Bartosz SZCZĘŚNIAK  The transfer of knowledge among employees of Maintenance ............................................................ 135
13. Mateusz MROCHEN  Manufacturing Quality Control – a way to issue the National Certificate of Conformity ................................................................................................. 145
14. Tetyana PALONNA, Olena KOLOMYTSEVA, Tetyana BURCEVA  BI technologies in modelling enterprise management activities ........................................... 159
15. Elżbieta PAWŁOWSKA  Non-governmental organizations and social capital ............ 167
16. Aleksandra SNARSKA  Creating customer value and customer experience in retail banking Poland ................................................................................................................. 177
17. Zofia ŚWIĘCICKA  Use of cost account for project management in mining enterprise .......................................................................................................................... 203
18. Maria ŚLĘZOK, Katarzyna ŁUCZAK  Intelligent building, automated car parking system ............................................................................................................................... 217
19. Joanna TOKAR  Praxeological slogan „Liberate perfection in all action” in the context of self-improvement of employees ............................................................ 227
20. Tomasz TROJANOWSKI  Enterprises facing the challenges of sustainable development ..................................................................................................................... 239
21. Edyta WIŚNIEWSKA-PLACHETA  Determinants of a company’s readiness for change ......................................................................................................................... 249
22. Radosław WOLNIAK  Architectural barriers in the city office – perceived by the customer disabled on the example of Dąbrowa Górnicza ................................................ 265
23. Radosław WOLNIAK, Agata MOSKALUK-GROCHOWICZ  The consumers’ knowledge about information placed on cosmetics ......................................................... 279
24. Radosław WOLNIAK, Sylwia ZENDLA  Customer satisfaction in the service organization on the example of airport ............................................................................ 291
25. Piotr ZIUZIAŃSKI, Małgorzata FURMANKIEWICZ  The role of performance dashboard in decision-making process ............................................................................. 311
26. Zbigniew ŻURAKOWSKI  Culture in the enterprise .................................................... 323

List of reviewers

piątek, 6 marca 2015

2014 - Zeszyt 76

WPROWADZENIE ................................................................................................................. 7

Część I
Zarządzanie przedsiębiorstwem z perspektywy paradygmatu sieciowego
1. Agata MESJASZ-LECH  Integracja i koordynacja jako determinanty funkcjonowania organizacji sieciowej na przykładzie łańcucha dostaw .......................................................... 9
2. Jacek BENDKOWSKI  Wspólnota wiedzy, wspólnota działań oraz sieć wiedzyw perspektywie zarządzania wiedzą .................................................................................... 23
3. Sławomir OLKO  Badanie kompetencji w sieciach i klastrach w przemysłach kreatywnych ......................................................................................................................... 39
4. Marlena GRABOWSKA  Współdziałanie przedsiębiorstw w perspektywie sieciowej............................................................................................................................... 51
5. Ewa STAWIARSKA  Innowacje organizacyjne, techniczne, procesowe,marketingowe i finansowe powstałe w klastrach sektora TSL ............................................ 63
6. Adam PAWLAK  Wizualne aktywne modele wiedzy narzędziem modelowaniasieci współpracy organizacji projektowych ......................................................................... 77

Część II
Podejście sieciowe w procesach zarządzania w sektorze publicznym
7. Matylda BOJAR, Joanna MACHNIK-SŁOMKA  Model potrójnej i poczwórnejhelisy w budowaniu współpracy sieciowej dla rozwoju innowacyjnych projektów regionalnych ......................................................................................................................... 99
8. Monika ODLANICKA-POCZOBUTT, Ewa KULIŃSKA  Wdrażanie koncepcji Balanced Scorecard w sektorze publicznym – analiza wybranych doświadczeń
część 1 ................................................................................................................................ 113
9. Monika ODLANICKA-POCZOBUTT, Ewa KULIŃSKA  Wdrażanie koncepcji Balanced Scorecard w sektorze publicznym – analiza wybranych doświadczeń
część 2 ................................................................................................................................ 129
10. Marta MACEŁKO  Specyfika zarządzania miastem  kilka uwag ............................ 145

Część III
Społeczne uwarunkowania funkcjonowania sieci
11. Monika SZCZEPANIAK  Znaczenie sieci współpracy w rozwoju innowacji społecznych ...................................................................................................................... 155
12. Agnieszka PIOTROWSKA-PIĄTEK  Relacje Szkół Wyższych z interesariuszami  zewnętrznymi. Konwent jako organizacja pomostowa .................................................... 167
13. Beata SKOWRON-GRABOWSKA, Iga KOTT  Społeczna odpowiedzialność centrów logistycznych ...................................................................................................... 179

Część IV
Prawne wyzwania zarządzania organizacjami w gospodarce opartej na wiedzy
14. Małgorzata BARON-WIATEREK  Prawo miejscowe jako podstawa funkcjonowania społeczności lokalnej  wybrane aspekty ............................................. 189
15. Agnieszka GRZESIOK-HOROSZ, Piotr HOROSZ  Wybrane zagadnieniaprawne przekazu audiowizualnego .................................................................................. 199
16. Małgorzata BARON-WIATEREK, Izabela GRZANKA  Partnerstwo publiczno-społeczne we wspólnotach terytorialnych ....................................................... 217
17. Karolina KULIŃSKA  Rozwój marketingu sieciowego w aspekcie prawno--ekonomicznym – wyniki badań ...................................................................................... 231
18. Tomasz MUSIALIK  Aspekty międzynarodowe procesu transferu wiedzy (wybrane zagadnienia) ..................................................................................................... 251