czwartek, 25 września 2014

Open Access statement

All text published in our Journal are full Open Access since 2011.

Our Journal offers access to its content on Open Access basis under the terms of the Creative Commons license Attribution 4.0 International.

Aim and scope

The aim of the Journal is to publish high quality papers in the field of: management, business, organization, economics, commodity science, computer aided business.

środa, 10 września 2014

2014 - Zeszyt 71

SPIS TREŚCI
wprowadzenie................................................................................................................... 7
3. Izabela BIENIEK, Sylwia STEINEROWSKAKompetencje międzykulturowe na mapie kompetencji zawodowych menedżera.............................................................................................................................. 33
6. Carsten FELDENRefleksje na temat inteligentnych sieci.................................................... 75
7. Michael HOECK, Peter-Paul STTIG Logistyka zwrotna baterii litowych.......................... 87
8. Andreas HORSCH, Steffen HUNDTDobrobyt stron zainteresowanych i obroty zarządu – przypadek banku UniCredit.............................................................................................................................. 109
9. Izabela HORZELA, Bożena SZCZUCKA-LASOTAZastosowanie narzędzi jakości dla określania strategii zarządzania dla mikroprzedsiębiorstwa................................................................................... 129
10. Zdzisław JEDYNAKSystemowezarządzanie podsystemem paliw i energii w przedsiębiorstwie logistycznym ukierunkowane na trwały sukces.......................................................................................... 137
11. Tomasz KANICKIProblematykazintegrowanych systemów informatycznych klasy ERP w świetle przeglądu literatury.............................................................................................................................. 149
14. Marcin KRAUSECharakterystyka wyników kształcenia prowadzonego na Wydziale Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej............................................................................................................. 195
16. Władysława ŁUCZKA, Bartosz MARCHWACKIBariery wdrażania i funkcjonowania europejskiego systemu ekozarządzania i audytu w niemieckich browarach............................................................... 219
17. Agata MOSKALUK-GROCHOWICZ, Radosław WOLNIAKRyzyko związane z wykorzystaniem nanocząstek w kosmetykach................................................................................................................... 231
18. Marco POSPIECH, Carsten FELDENZmiana paradygmatów w zakresie inteligentnych systemów komputerowych ukierunkowanych na klienta....................................................................... 243
19. Paweł SZEWCZYK, Katarzyna MIDOROcena zagrożeń ze strony produktów opartych na nanotechnologii........................................................................................................................................... 261
20. Adam R. SZROMEK, Sławomir PYTELSprawność obsługi internetowej polskich przedsiębiorstw uzdrowiskowych................................................................................................................. 271
21. Maria ŚLĘZOK, Katarzyna ŁUCZAKTezy na temat restrukturyzacjikluczowych gałęzi przemysłów tradycyjnych........................................................................................................................................... 281
22. Leszek TARASIŃSKIWpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na bilans płatniczy Polski w latach 2004-2012................................................................................................................................... 291
23. Dorota WANDZICH, Barbara WALKIEWICZ, Grażyna PŁAZARola czynników motywujących w grupie zawodowej górników.......................................................................................................... 305
26. Galyna ZHAVORONKOVA, Tetiana shkoda – Społeczna odpowiedzialnośćprzedsiębiorstw lotniczo-transportowych w Polsce i na Ukrainie................................................................................ 345
2014 - Zeszyt 70
1.        Leszek ANDRZEJEWSKI, Ireneusz FECHNERSuchy port jako aglomeracyjny węzeł logistyczny na przykładzie aglomeracji poznańskiej ………....
7
2.        Jacek BENDKOWSKIWspólnota działań a formalne i nieformalne struktury organizacyjne ………....................................................................................................
21
35
4.        Jolanta BIJAŃSKA, Krzysztof WODARSKIRyzyko w decyzjach inwestycyjnych przedsiębiorstw …………………………………...............................
53
67
6.        Katarzyna DOHNNośniki przepływów wiedzy w polskich przedsiębiorstwach budowy maszyn ………………………………………………………………………
83
7.        Henryk DŹWIGOŁMenedżerowie przyszłości a zarządzanie strategiczne ……...
93
8.        Mariola DŹWIGOŁ-BAROSZRole liderów biznesu współczesnych przedsiębiorstw ……………………………………………………………………….
105
9.        Agnieszka GASCHI-UCIECHAIstota ryzyka w procesach logistycznych ……...
119
10.    Magdalena GĘBCZYŃSKAFranchising jako sposób rozwoju małego przedsiębiorstwa …………………………...................................................................
131
11.    Tomasz GOŚCINIAKZarządzanie procesami naprawczymi w systemach informatycznych operatorów telekomunikacyjnych ………………………….............
143
12.    Jadwiga GRABOWSKAAnaliza systemu informacji logistycznej na przykładzie wybranego centrum dystrybucji ……………………………………...
163
177
14.    Andrzej KARBOWNIK, Krzysztof WODARSKIZarządzanie ryzykiem projektu w uczelni ……………………………………….……………………………
189
15.    Marzena KRAMARZWzmacnianie skuteczności przedsiębiorstwa flagowego sieci dystrybucji ……………………………………….……………………………...
203
16.    Włodzimierz KRAMARZRedundancja zapasów we wzmacnianiu odporności łańcucha dostaw ………………………………………………………………………
215
17.    Mariusz KRUCZEK, Zbigniew Żebrucki Koncepcja klastrów logistycznych
229
18.    Stanisław KrzyżaniakModel kosztów dla odnawiania zapasów w systemie sS
243
19.    Marek MAGDOŃ, Seweryn TCHÓRZEWSKIJakościowa analiza ryzyka w projektach sektora prywatnego …………………………………………………….
261

20.    Mirosław MatusekKoncepcja systemu wyboru dostawcy z wykorzystaniem metody wnioskowania na bazie przypadków ……….......................................................
273
21.    Józef MATUSZEK, Tomasz KASPEREKRacjonalizacja czasów przezbrojeń stanowisk roboczych ……….............................................................................................
287
301
23.    Anna MUSIOŁ-URBAŃCZYKSystem zarządzania projektami jako element systemu informacyjnego gminy ………………………………………………………
315
24.    Anna OBER, Krzysztof WODARSKIIdentyfikacja i ocena ryzyka projektu badawczego w uczelni na etapie jego przygotowania ………………………………..
327
25.    Monika ODLANICKA-POCZOBUTTPrakseologia a klasyczne kryteria oceny sprawności systemów logistycznych …………………………………………………
339
357
27.    Magdalena PICHLAKBranże twórcze jako kluczowy stymulator rozwoju gospodarczego ………………………………………………………………………..
371
28.    Marzena PODGÓRSKAPrzywództwo w kontekście skuteczności w zarządzaniu projektami …………………………………………………………………………….
385
29.    Edyta PRZYBYLSKAZagadnienie transferu technologii w odniesieniu do przedsiębiorstw usług logistycznych …………………………………………………
397
30.    Małgorzata RZEPKA, Joanna TOCZYŃSKAJakość kształcenia w szkole średniej ………………………………………………………………………………..
409
31.    Katarzyna SIENKIEWICZ-MAŁYJUREKSpecyfika łańcucha dostaw w procesie zarządzania kryzysowego ………………………………………………...
425
32.    Barbara SORYCHTA-WOJSCZYKZintegrowane zarządzanie w administracji – wdrażanie systemów zarządzania jakością …………………………………………
437
33.    Joanna TOCZYŃSKA, Małgorzata RZEPKACele i perspektywy systemu edukacji w szkołach ponadgimnazjalnych w Polsce …………………………………
451
34.    Marian TUREK, Aneta MICHALAKAnaliza systemu oceniania kadry zarządzającej w spółkach z udziałem skarbu państwa na przykładzie przedsiębiorstwa górniczego …………………………………………………………
465
35.    Maria WENGIEREKOdzysk i recykling jako metody zagospodarowania odpadów w regionie …………………………………………………………………..
477
36.    Karolina WIELICKA Zarys funkcjonowania systemów opieki zdrowotnej w wybranych krajach Unii Europejskiej ……………………………………...............
491
37.    Dorota WIĘCEK Szacowanie kosztów projektowanych wyrobów ………………
505
38.    Wojciech Zoleński Koncepcja systemu ekspertowego wspomagającego pozyskiwanie wiedzy …………………………………………………………………
517

Spis recenzentów

Errata