środa, 10 września 2014

2014 - Zeszyt 71

SPIS TREŚCI
wprowadzenie................................................................................................................... 7
3. Izabela BIENIEK, Sylwia STEINEROWSKAKompetencje międzykulturowe na mapie kompetencji zawodowych menedżera.............................................................................................................................. 33
6. Carsten FELDENRefleksje na temat inteligentnych sieci.................................................... 75
7. Michael HOECK, Peter-Paul STTIG Logistyka zwrotna baterii litowych.......................... 87
8. Andreas HORSCH, Steffen HUNDTDobrobyt stron zainteresowanych i obroty zarządu – przypadek banku UniCredit.............................................................................................................................. 109
9. Izabela HORZELA, Bożena SZCZUCKA-LASOTAZastosowanie narzędzi jakości dla określania strategii zarządzania dla mikroprzedsiębiorstwa................................................................................... 129
10. Zdzisław JEDYNAKSystemowezarządzanie podsystemem paliw i energii w przedsiębiorstwie logistycznym ukierunkowane na trwały sukces.......................................................................................... 137
11. Tomasz KANICKIProblematykazintegrowanych systemów informatycznych klasy ERP w świetle przeglądu literatury.............................................................................................................................. 149
14. Marcin KRAUSECharakterystyka wyników kształcenia prowadzonego na Wydziale Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej............................................................................................................. 195
16. Władysława ŁUCZKA, Bartosz MARCHWACKIBariery wdrażania i funkcjonowania europejskiego systemu ekozarządzania i audytu w niemieckich browarach............................................................... 219
17. Agata MOSKALUK-GROCHOWICZ, Radosław WOLNIAKRyzyko związane z wykorzystaniem nanocząstek w kosmetykach................................................................................................................... 231
18. Marco POSPIECH, Carsten FELDENZmiana paradygmatów w zakresie inteligentnych systemów komputerowych ukierunkowanych na klienta....................................................................... 243
19. Paweł SZEWCZYK, Katarzyna MIDOROcena zagrożeń ze strony produktów opartych na nanotechnologii........................................................................................................................................... 261
20. Adam R. SZROMEK, Sławomir PYTELSprawność obsługi internetowej polskich przedsiębiorstw uzdrowiskowych................................................................................................................. 271
21. Maria ŚLĘZOK, Katarzyna ŁUCZAKTezy na temat restrukturyzacjikluczowych gałęzi przemysłów tradycyjnych........................................................................................................................................... 281
22. Leszek TARASIŃSKIWpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na bilans płatniczy Polski w latach 2004-2012................................................................................................................................... 291
23. Dorota WANDZICH, Barbara WALKIEWICZ, Grażyna PŁAZARola czynników motywujących w grupie zawodowej górników.......................................................................................................... 305
26. Galyna ZHAVORONKOVA, Tetiana shkoda – Społeczna odpowiedzialnośćprzedsiębiorstw lotniczo-transportowych w Polsce i na Ukrainie................................................................................ 345
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz