czwartek, 18 kwietnia 2013

2012 - zeszyt 62
1.        PAŁASZ J.Uwarunkowania organizacyjno-prawne procesów rekultywacjii rewitalizacji terenów poprzemysłowych w Polsce .......................................................      5
3.        SZAFRANIEC M.Problematyka rozwoju systemów informacyjnych w kontekście zarządzania terenamiprzekształconymi antropogenicznie ..............................................                                     41
4.        JANIK A.Wielokryterialna metoda wyceny wartości terenów zdegradowanych ......  57
5.        ŁĄCZNY M.J., BARAN J., CICHY M.J., JANIK A., RYSZKO A.,
SZAFRANIEC M.
Podstawy teoretyczne i założeniamodelu zarządzania terenami przekształconymi antropogenicznie na obszarach gmingórniczych ..............................                                 81
6.        ŁĄCZNY M.J., BARAN J., CICHY M.J., JANIK A., RYSZKO A.,
SZAFRANIEC M.
Struktura modelu zarządzaniaterenami przekształconymi antropogenicznie na obszarach gmin górniczych orazwybrane uwarunkowaniai problemy jego stosowania ............................................................................................  107

Wykaz recenzentów

2012 - Zeszyt 601.        Jolanta BIJAŃSKAKryteria oceny ekonomicznej efektywności eksploatacji resztkowych złóż węgla kamiennego ………………………………………………...
7
2.        Jan BRZÓSKAW kierunku wzrostu wartości organizacji – wybrane aplikacje BSC ……………………………………………………………….
27
3.        Katarzyna DOHNMetoda identyfikacji cech istotnych do oceny procesu produkcyjnego ………………………………………………………………………..
49
4.        Henryk DŹWIGOŁMechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych ………………………………………………………………………
61
5.        Jadwiga GRABOWSKA Outsourcing usług logistycznych ………………………
83
97
7.        Andrzej KARBOWNIKSystem kontroli zarządczej w szkole wyższej ………….
115
8.        Andrzej KARBOWNIK, Henryk DŹWIGOŁ, Krzysztof WODARSKI
System zarządzania ryzykiem w uczelni wyższej ……………………………………
125
9.        Marzena KRAMARZKlimat kooperacji w sieci dystrybucji na przykładzie wyrobów hutniczych ………………………………………………………………….
141
10.    Włodzimierz KRAMARZModel sterowania przepływami materiałowymi w sieci produkcyjnej ………………………………………………………………….
153
11.    Mariusz KRUCZEKModel łańcucha logistyki odwrotnej zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ……………………………………………………...
165
12.    Anna KWIOTKOWSKAIdentyfikacja czynników wpływających na rozwój przedsiębiorstw akademickich………………………………………………………...
179
13.    Mirosław MatusekDoskonalenie przepływu materiałów w U-kształtnej linii montażu ………………………………………………………………………….
189
203
15.    Anna MUSIOŁ-URBAŃCZYK, Barbara SORYCHTA-WOJSCZYK
E-usługi publiczne oferowane przez urzędy miast na prawach powiatu województwa śląskiego ………………………………………………………………
217
16.    Anna MUSIOŁ-URBAŃCZYK, Barbara SORYCHTA-WOJSCZYK
Procedura badawcza w zakresie stopnia rozwoju e-usług publicznych w miastach na prawach powiatu województwa śląskiego ………………………………………...
233
247
18.    Krzysztof PAŁUCHANowoczesne metody w zarządzaniu przedsiębiorstwem
259
19.    Magdalena PICHLAKOtwarte innowacje jako nowy paradygmat w zarządzaniu innowacjami …………………………………………………………………………..
281
293
305
22.    Arkadiusz SZMALIdentyfikacja dóbr intelektualnych podlegających komercjalizacji ………………………………………………………………………..
321
23.    Seweryn TCHÓRZEWSKI, Marian PONIEWIERAPlanowanie produkcji w kopalni węgla kamiennego z wykorzystaniem informacji zgromadzonych w systemach GIS

……………………………………………………………………..
335
24.    Joanna TOCZYŃSKAModelowanie procesów zarządzania w szkole wyższej
345
25.    Maria WENGIEREKSystem logistyczny odpadów. Sfera regulacji. Koszty funkcjonowania systemu ……………………………………………………………..
357
377
397
28.    Wojciech ZoleńskiMetoda prognozowania zagrożeń w przedsiębiorstwie
407
29.    Zbigniew ŻEBRUCKIRola audytu w usprawnianiu systemu logistycznego przedsiębiorstwa ……………………………………………………………………...
421


2012 - Zeszyt 61

Spis treści   

     

Katarzyna JAKOWSKA-SUWALSKA, Adam SOJDA, Maciej WOLNY - Wielokryterialny model wielkości zamówienia wkopalni węgla kamiennegoIreneusz J. JÓŹWIAK., Grzegorz M. KOZŁOWSKI - Przegląd systemów do podpisywania kodu.

Ireneusz J. JÓŹWIAK, Marcin MICHALSKI, Marcin PASIECZNY - Zaciemnianie kodu jako forma zabezpieczenia kodu źródłowegoPiotr MOSKALCZUK, Piotr P. JÓŹWIAK, Łukasz KWIATKOWSKI - Analiza porównawcza metod kompresji obrazów cyfrowych 

    
czwartek, 11 kwietnia 2013

2011 Zeszyt 57


Spis treści
Krzysztof CZECH, Piotr P. JÓŹWIAK, Andrzej KALIŚ - Zastosowanie algorytmu maszerujących sześcianów wdiagnostyce medycznej

Michał CZEMARMAZOWICZ, Ireneusz J. JÓŹWIAK, Robert KORCZAK - Wspomaganie podejmowaniadecyzji oraz odnajdywanie wzorców maksymalizujących zysk na giełdzie


Aleksandra CZUPRYNA-NOWAK, Beata HYSA, Katarzyna JAKOWSKA-SUWALSKA, Anna MULARCZYK, Adam R. SZROMEK - Analiza wybranych zagadnień turystyki

Aleksandra CZUPRYNA-NOWAK, Anna MULARCZYK, Adam R. SZROMEK - Postrzeganie barier stawianych osobom niepełnosprawnym w ich aktywności turystycznej

Michał ĆWIK, Karol JÓŹWIAK, Aleksander MARIAŃSKI - Wprowadzenie do zastosowania teoriichaosu w zarządzaniu ryzykiem


Jarosław GAJEK, Ireneusz J. JÓŹWIAK, Karol JÓŹWIAK - Zastosowanie algorytmów genetycznych w prognozowaniupopytu
Katarzyna JAKOWSKA-SUWALSKA, Adam SOJDA, Maciej WOLNY - Wielokryterialne modelesterowania zapasami


Ireneusz J. JÓŹWIAK, Michał KRUPKA - Bezpieczeństwo aplikacji tworzonych w systemieFENON