poniedziałek, 10 marca 2014

2013 - Zeszyt 67


SPIS TREŚCI


Jacek ŁUCZAK, Radosław WOLNIAK Ocena skuteczności zastosowania


warunkujących satysfakcję zawodową ………………………………………..… 19

MŚP na przykładzie branży ochrony środowiska ……………………………...... 29
Barbara BIAŁECKA, Ryszard MARSZOWSKI, Piotr HETMAŃCZYK
Marcin SUŁKOWSKI, Radosław WOLNIAK Przegląd stosowanych


doskonalenie ……………………………………………………………….……. 63
Jacek PAGIEŁA, Radosław WOLNIAK Nowa jakość szkoleń w dziedzinie

bezpieczeństwa i higieny pracy …………………….......………………..….. 75
Anna GEMBALSKA-KWIECIEŃ Metody i środki motywowania do

bezpiecznej pracy ……………………………………………………………..… 87

dla rozproszonych systemów komputerowych ………………………………...... 99
Radosław WOLNIAK, Joanna ŚWIĄTEK Słoweńska Nagroda Jakości ….. 111

samorządowych …………………………………………………………………. 123

Dariusz ZDONEK, Iwona ZDONEK, Seweryn SPAŁEK Czynniki

Tomasz SOBESTIAŃCZYK Standardy Microsoft Solution Framework

w zarządzaniu projektami informatycznymi ……………………………...…..… 155

radykalna……………………………………………………………………..…. 171