środa, 20 marca 2013

2011 - Zeszyt 59

Spis treści


1.      Anna BUJANOWSKA – Klasyfikacja działań i czynności dotyczących budynku organizacji szpitalnej

2.      Agnieszka WÓJCIK–MAZUR Analiza rozwoju systemu finansowego  w Polsce na tle państw Europy Środkowo-Wschodniej w latach 2006-2009 

3.      Dariusz WIELGÓRKA Zarządzanie kosztami pracy w zakładach pracy chronionej 

4.      Elżbieta DYMAREK, Bożena SKOŁUD Wpływ selekcji informacji na lukę informacyjną w projekcie 

5.      Izabela GRZANKA – Rozwiązywanie problemów bezrobocia i wykluczenia osób niepełnosprawnych

6.      Justyna ŁUKOMSKASZAREK Finansowanie działalności rozwojowej samorządów terytorialnych 

7.      Janina PARTYKAPOJĘTA Zakłócenia w procesie wytwórczym  w organach administracji publicznej 

8.      Jerzy M. ŚCIERSKI – Nowelizacja normy ISO 9001

9.      Katarzyna SIENKIEWICZ–MAŁYJUREK – Problemy organizacyjne zarządzania kryzysowego w samorządach

10.  Mariola DŹWIGOŁ–BAROSZ – Analiza skuteczności projektu szkoleniowego

11.  Mariola DŹWIGOŁ–BAROSZ – Delegowanie uprawnień jako metoda rozwoju kompetencji pracowniczych

12.  Marta FUJARSKA, Paweł SZEWCZYK – Ocena metod integracji wybranych systemów zarządzania oraz rola odpowiedzialności społecznej

13.  Marcin KRAUSE Praktyczne aspekty doboru metod oceny ryzyka zawodowego
  
14.  Maria PAJDA, Paweł SZEWCZYK Dobór instrumentów zarządzania jakością stosowanych w branżowym przedsiębiorstwie przetwórczym 

15.  Marcin SUŁKOWSKIStruktura wdrożeń systemów zarządzania jakością  w Polsce i motywy decyzji o wdrożeniu 

16.  Stefan CZERWIŃSKI – Ocena efektów ekonomicznych kompleksów ścianowych

17.  Zygmunt KORBAN, Paulina SIKORA – Wykorzystanie the control ergonomic test II (CET II) w procesie oceny ergonomicznej stanowisk  roboczych – studium przypadku

18.  Zbigniew ŻURAKOWSKI Postęp techniczny a bezpieczeństwo pracy
  w górnictwie węgla kamiennego w Polsce w latach 1990 – 2005
piątek, 15 marca 2013

Rada Wydawnicza

Skład Rady Wydawniczej Wydziału Organizacji i Zarządzania

Przewodniczący Rady Wydawniczej:

prof. dr hab. inż. Jan Brzóska, Politechnika Śląska

Zastępca Przewodniczącego:

dr hab. inż. Izabela Jonek-Kowalska, prof. PŚ., Politechnika Śląska

Członkowie:
dr hab. inż. Radosław Wolniak, prof. PŚ. – Politechnika Śląska, Redaktor Działu Organizacji i Zarządzania  
prof. José-Ignacio Santos, University of Burgos, Spain

prof Ana-Maria Grigore, University of Bucharest,  Romania
prof. Hana Stojanova, Mendel University in Brno, Czech Republic
prof. Lucia Lucia Bednarova, University of Economics in Bratislava, Slovakia
dr hab. Waldemar Czajkowski, Politechnika Śląska,
dr hab. Mariusz Zieliński, prof. PO, Politechnika Opolska
dr Roman Kobielski

Sekretarz:
dr inż. Bozena Skotnicka-Zasadzień