sobota, 9 listopada 2013

2013 - Zeszyt 63
1.        Józef BENDKOWSKILogistyka jako strategia zarządzania produkcją ……….....
7
2.        Jolanta BIJAŃSKAWybrane problemy w ocenie ekonomicznej efektywności eksploatacji resztkowych złóż węgla kamiennego …………………………………...
27
3.        Jan BRZÓSKARegionalna Strategia Innowacji – w kierunku inteligentnych rynków i specjalizacji ………………………………………………………………...
43
4.        Krystyna CZAPLICKA-KOLARZ, Mariusz KRUCZEK,
Dorota BURCHART-KOROL
Koncepcja ekoefektywności w zrównoważonym zarządzaniu produkcją  ……………………………………………………..................
59
5.        Katarzyna DOHNWpływ wybranych narzędzi zarządzania na funkcjonowanie przedsiębiorstw opartych na wiedzy ………………………………………………….
73
6.        Henryk DŹWIGOŁMetodyka badawcza w naukach o zarządzaniu na przykładzie wybranych metod …………………………………………………….
85
111
8.        Ireneusz FECHNER, Stanisław KRZYŻANIAKOkreślanie parametrów odnawiania zapasów w systemie sS – podejście modelowe ………………………….
127
9.        Agnieszka GASCHIIstota ryzyka w usługach logistycznych …………………….
143
10.    Magdalena GĘBCZYŃSKAPomiar efektywności w małych i średnich przedsiębiorstwach: cechy charakterystyczne i złożoność …………………………...
157
11.    Jadwiga GRABOWSKAAnaliza procesu obsługi klienta na przykładzie przedsiębiorstwa górniczego …………………………………………………………
169
12.    Adam GUMIŃSKIOkreślenie optymalnego poziomu zatrudnienia firm zewnętrznych w kopalni węgla kamiennego …………………………………………
187
13.    Marzena KRAMARZSkuteczność flagowego przedsiębiorstwa sieci dystrybucji wyrobów hutniczych ……………………………………….…………….
201
217
15.    Anna MANOWSKAPrognozowanie wielkości sprzedaży węgla kamiennego z wykorzystaniem sztucznej inteligencji ……………………………………………..
233
247

17.    Anna MICHNA, Agnieszka Czerwińska-lubszczyk,
Anna męczyńska, Dominika Jagoda-sobalak
Metody inwentyczne w zarządzaniu małym i średnim przedsiębiorstwem branży budowlanej – założenia teoretyczne …………………………………………………………………
261
279
19.    Monika ODLANICKA-POCZOBUTT Funkcje Information Technology Infrastructure Library w zarządzaniu usługami IT …………………………………..
293
20.    Krzysztof PAŁUCHAWykorzystanie marketingu przemysłowego w procesach rozwoju nowego produktu ……………………………………………………………
309
21.    Marzena PODGÓRSKAIstota jakości w zarządzaniu projektami ……………….
325
22.    Żanna POPŁAWSKAKonkurencyjność gospodarki Ukrainy – problemy i osiągnięcia …………………………………………………………………………..
339
23.    Edyta PRZYBYLSKAZastosowanie nowoczesnych rozwiązań w zaopatrzeniu materiałowym linii produkcyjnej przedsiębiorstwa …………………………………..
351
365
375
393
405
28.    Maria WENGIEREKAspekty jakości w logistyce odpadów ……………………
427
29.    Karolina WIELICKA, Henryk Dźwigoł, Anna MĘCZYŃSKASkuteczność procesu restrukturyzacji szpitali zlokalizowanych w województwie śląskim – koncepcja badań …………………………………………………………...
455
30.    Krzysztof WODARSKIElektroniczne wspomaganie zarządzania projektami na przykładzie uczelni wyższej …………………………………………………........
467
31.    Wojciech ZoleńskiKoncepcja informatycznego systemu wiedzy wspomagającego heurezę …………………………………………………………….
487
32.    Mariusz KRUCZEK, Zbigniew Żebrucki Założenia dla zintegrowanego systemu ciągłego doskonalenia ……………………………………………………….
503
33.    Jacek BENDKOWSKI Technologiczne czynniki kreowania i dyfuzji wiedzy w przedsiębiorstwie sieciowym ………………………………………………………
517


środa, 23 października 2013

2013 - Zeszyt 64

SPIS TREŚCI

Wkładka

Wprowadzenie

Michał BARTNICKI - Bank komercyjny w opinii klientów indywidualnych........................ 7
Agnieszka CZERWIŃSKA-LUBSZCZYK, Anna MICHNA  - MSP w warunkach spowolnienia gospodarczego.................................................................................................................................................. 21
Aleksandra CZUPRYNA-NOWAK -Koszty założenia oraz działalności sklepu internetowego           33       
Dorota GAWROŃSKA - Model rozmyty wyborusamochodu w najwyższym stopniu spełniającego preferencje klienta........................................................................................................................................ 43
Jacek GRUBER, Ireneusz JÓŹWIAK, Łukasz MOSIO - Zastosowanie eksploracji danych do wykrywania nadużyć w systemach biznesowych.......................................................................................... 61
Katarzyna JAKOWSKA-SUWALSKA, Maciej WOLNY - Model wspomagania planowania potrzeb materiałowych w kopalni węgla kamiennego........................................................................... 73
Ireneusz JÓŹWIAK, Michał SZCZEPANIK -Wydajność i niezawodność wielomodułowych systemów biometrycznych......................................................................................................................... 99
Jan KAŁUSKI -Modelling of decision support using thestackelberg duopoly model to bimatrix hierarchical non-zero-sum game........................................................................................................................ 111
Aneta KARASEK - Czynniki decydujące o podjęciu działalności eksportowej na przykładzie województwa lubelskiego.............................................................................................................................. 121
Agnieszka KOWALSKA-STYCZEŃ - Wpływ marketingu szeptanego na zachowania konsumentów na rynku oligopolistycznym................................................................................................................... 147
Agnieszka KOWALSKA-STYCZEŃ -Automaty komórkowe w modelowaniu procesów przywództwa worganizacjach........................................................................................................................... 157
Dorota KOZŁOWSKA-MAKÓŚ - Charakterystyka modeli współdziałania podmiotówgospodarczych w ramach złożonych struktur kapitałowych............................................................................................ 169
Anna MULARCZYK, Iwona ZDONEK - Analiza statystyk stron internetowych PolitechnikiŚląskiej metodami fraktalnymi.............................................................................................................................. 189
Anna RAKOWSKA, Beata HYSA - Bariery iuwarunkowania podejmowania decyzji kadry kierowniczej w urzędach administracji samorządowej.................................................................................... 203
Seweryn SPAŁEK, Dariusz ZDONEK - Zwinne podejście projektowe a projekty badawcze 241
Adam SZROMEK -Cechy atrakcyjności polskich uzdrowisk.............................................. 251
Marcin WYSKWARSKI - Wykorzystanie koncepcji Business Intelligence w zarządzaniu łańcuchem dostaw................................................................................................................................................ 265
Dariusz ZDONEK, Seweryn SPAŁEK - Metody oceny dostępności stron internetowych i problemy związane z ich wiarygodnością................................................................................................................. 277  

Lista recenzentów

sobota, 13 lipca 2013

2012 Zeszyt 63a


SPIS TREŚCI

Spis treści ang

Okładka


1. Tomasz MUSIALIK − E-administracjaw unii europejskiej........................................................ 7
2. Izabela BIENIEK − Interdyscyplinarność kompetencji społecznych oraz znaczenie ich rozwoju w kontekście pracy menedżera............................................................................................................................. 21
3. Agata JUSZCZAK, Barbara BIAŁECKA – Proces reklamacji jako narzędzie wspomagające proces produkcji    33
5. Leszek TARASIŃSKI – Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na       równowagę gospodarczą kraju goszczącego........................................................................................................................... 65
6. Elżbieta PAWŁOWSKA Kapitał społeczny – diagnoza i pomiar........................................... 87
7. Jolanta IGNAC-NOWICKA Wykorzystanie listy kontrolnej do badania          uciążliwości pracy na stanowisku biurowym............................................................................................................................. 101
8. Radosław WOLNIAK, Mateusz ZADURA – Wpływ opakowania na wybór produktu  przez konsument na przykładzie zabawek.............................................................................................................................. 111
10. Agata HILAROWICZ, Grażyna OSIKA – Deinfluentyzacja jako warunek   innowacyjnych organizacji – aspektykulturowe........................................................................................................................... 149
11. Piotr KALETA, Zbigniew ŻURAKOWSKI – Wpływ barier architektonicznych na możliwośćkształcenia się osób niepełnosprawnych ruchowo w Zabrzu................................................................................ 167
13. Justyna KAPELAN, barbara bIAŁECKA – Analiza systemumotywowania        pracownikówoświaty  199
15. Radosław WOLNIAK, Bożena SKOTNICKA-ZASADZIEŃ – E-administracja  czynniki funkcjonowania dobrego e-urzędu............................................................................................................................. 221
16. Bartosz SZCZĘŚNIAK, Jacek SAMEK – Arkusz kalkulacyjny w doskonaleniu      procesu analizy niezgodności produktów w przedsiębiorstwie przemysłowym................................................................... 233
17. Marcin SUŁKOWSKI, Paweł SZEWCZYK – Wybór wskaźników dla oceny  skuteczności wdrożonego systemu zarządzania jakością........................................................................................................... 245
18. Agata WASZKIEWICZ, Barbara BIAŁECKA – Kształtowanie usług medycznych na podstawie oceny i odczucia pacjenta............................................................................................................................. 259
19. Bogusława OLSZEWSKA, Paweł SZEWCZYK – Skuteczne iefektywne         zarządzanie reklamacjami na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa............................................................................. 275
21. Katarzyna MIDOR, Michał ZASADZIEŃ, Bartosz SZCZĘŚNIAK – Przegląd   technologii wykorzystywanych do realizacjiusług typu e-maintenance...................................................................................... 301
23. Paweł ANTKOWIAK, Ireneusz J. JÓŹWIAK – Systemobsługi nagrywania                       i odtwarzania wiadomości wideo przez internet............................................................................................................ 327
24. Katarzyna GRUBER-SZYDŁO, Jacek GRUBER, Michał SZYNKARUK –  Przetwarzanie wielowymiarowych danych medycznych z zastosowaniem rosnącego                           gazu neuronowego...................... 337
25. Jacek GRUBER, Ireneusz J. JÓŹWIAK, Kamil MERKS – Zagrożenia dla informacji udostępnianych na portalach społecznościowych............................................................................................................. 353
26. Jacek GRUBER, Ireneusz J. JÓŹWIAK, Łukasz ŁOZIUK – Bezpieczeństwo      informacji w wirtualnej sieci Tor i kryptowaluta bitcoin........................................................................................................... 363
27. Michał CZEMARMAZOWICZ, Jacek GRUBER, Ireneusz J. JÓŹWIAK – Analiza podpisywania obrazówcyfrowymi znakami wodnymi............................................................................................................... 371
28. Jakub BRYLAK, Jacek GRUBER, Ireneusz J. JÓŹWIAK – Zastosowanie eksploracji danych do wykrywania reklam w obrazach nastronach www............................................................................................. 379

poniedziałek, 1 lipca 2013

Redakcja językowa

Redaktorzy językowi są podani na stronie wydawcy

http://www.polsl.pl/Jednostki/RJO2/Strony/pracownicy.aspx

Rada Naukowa


Przewodniczący Rady Naukowej:
prof. dr hab. inż. Jan Brzóska

Członkowie:
prof. dr hab. inż. Józef Bendkowski, Politechnika Śląska
prof. dr hab. Zbigniew Dworzecki, Szkoła Główna Handlowa
prof. dr hab. Józefa Famielec, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
prof. Carsten Felden, TU Bergakademie; Freiberg; Fakultät Wirtschaftswissenschaften, Niemcy
prof. Michael Höck; TU Bergakademie Freiberg; Fakultät Wirtschaftswissenschaften, Niemcy
dr hab. inż. Katarzyna Hys, prof. PO, Politechnika Opolska
prof. dr hab. Jan Jeżak, Uniwersytet Łódzki
dr hab. Izabela Jonek-Kowalska, prof. nzw. w Pol. Śl., Politechnika Śląska 
prof. Rudolf Kawalla, TU Bergakademie Freiberg, Niemcy
prof. Mirosław Kral, Žilinská Univerzita, Słowacja
dr hab. inż. Jacek Łuczak, prof. nzw w UE w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
prof. Oksana Marinina, National Mineral Resources University of Mines, St Petersburg, Russia
dr hab inż. Anna Michna, prof. nzw. w Pol. Śl., Politechnika Śląska
prof. dr hab. Jan Pyka, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
prof. dr hab. inż. Jan Stachowicz, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. Gen. Tadeusza Kościuszki, Wrocław
dr hab Anna Rakowska, profesor nadzwyczajny UMCS
prof. Sherry Robinson, Penn state Hazleton USA
prof. Toma Sorin-George; Faculty of Administration and Business University of Bucharest
prof. Juan José Laviós Villahoz, Universidad de Burgos, Escuela Politécnica Superior, Hiszpania
dr hab. inż. Krzysztof Wodarski, prof. nzw. w Pol. Śl.  
dr Lie Yamanaka, University of São Paulo, Brazil
prof. dr hab. Czesław Zając, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
dr hab. inż. Adam Szromek, prof. PŚ, Politechnika Śląska
dr hab. Aleksandra Kuzior, prof. PŚ, Politechnika Śląska