sobota, 9 listopada 2013

2013 - Zeszyt 63
1.        Józef BENDKOWSKILogistyka jako strategia zarządzania produkcją ……….....
7
2.        Jolanta BIJAŃSKAWybrane problemy w ocenie ekonomicznej efektywności eksploatacji resztkowych złóż węgla kamiennego …………………………………...
27
3.        Jan BRZÓSKARegionalna Strategia Innowacji – w kierunku inteligentnych rynków i specjalizacji ………………………………………………………………...
43
4.        Krystyna CZAPLICKA-KOLARZ, Mariusz KRUCZEK,
Dorota BURCHART-KOROL
Koncepcja ekoefektywności w zrównoważonym zarządzaniu produkcją  ……………………………………………………..................
59
5.        Katarzyna DOHNWpływ wybranych narzędzi zarządzania na funkcjonowanie przedsiębiorstw opartych na wiedzy ………………………………………………….
73
6.        Henryk DŹWIGOŁMetodyka badawcza w naukach o zarządzaniu na przykładzie wybranych metod …………………………………………………….
85
111
8.        Ireneusz FECHNER, Stanisław KRZYŻANIAKOkreślanie parametrów odnawiania zapasów w systemie sS – podejście modelowe ………………………….
127
9.        Agnieszka GASCHIIstota ryzyka w usługach logistycznych …………………….
143
10.    Magdalena GĘBCZYŃSKAPomiar efektywności w małych i średnich przedsiębiorstwach: cechy charakterystyczne i złożoność …………………………...
157
11.    Jadwiga GRABOWSKAAnaliza procesu obsługi klienta na przykładzie przedsiębiorstwa górniczego …………………………………………………………
169
12.    Adam GUMIŃSKIOkreślenie optymalnego poziomu zatrudnienia firm zewnętrznych w kopalni węgla kamiennego …………………………………………
187
13.    Marzena KRAMARZSkuteczność flagowego przedsiębiorstwa sieci dystrybucji wyrobów hutniczych ……………………………………….…………….
201
217
15.    Anna MANOWSKAPrognozowanie wielkości sprzedaży węgla kamiennego z wykorzystaniem sztucznej inteligencji ……………………………………………..
233
247

17.    Anna MICHNA, Agnieszka Czerwińska-lubszczyk,
Anna męczyńska, Dominika Jagoda-sobalak
Metody inwentyczne w zarządzaniu małym i średnim przedsiębiorstwem branży budowlanej – założenia teoretyczne …………………………………………………………………
261
279
19.    Monika ODLANICKA-POCZOBUTT Funkcje Information Technology Infrastructure Library w zarządzaniu usługami IT …………………………………..
293
20.    Krzysztof PAŁUCHAWykorzystanie marketingu przemysłowego w procesach rozwoju nowego produktu ……………………………………………………………
309
21.    Marzena PODGÓRSKAIstota jakości w zarządzaniu projektami ……………….
325
22.    Żanna POPŁAWSKAKonkurencyjność gospodarki Ukrainy – problemy i osiągnięcia …………………………………………………………………………..
339
23.    Edyta PRZYBYLSKAZastosowanie nowoczesnych rozwiązań w zaopatrzeniu materiałowym linii produkcyjnej przedsiębiorstwa …………………………………..
351
365
375
393
405
28.    Maria WENGIEREKAspekty jakości w logistyce odpadów ……………………
427
29.    Karolina WIELICKA, Henryk Dźwigoł, Anna MĘCZYŃSKASkuteczność procesu restrukturyzacji szpitali zlokalizowanych w województwie śląskim – koncepcja badań …………………………………………………………...
455
30.    Krzysztof WODARSKIElektroniczne wspomaganie zarządzania projektami na przykładzie uczelni wyższej …………………………………………………........
467
31.    Wojciech ZoleńskiKoncepcja informatycznego systemu wiedzy wspomagającego heurezę …………………………………………………………….
487
32.    Mariusz KRUCZEK, Zbigniew Żebrucki Założenia dla zintegrowanego systemu ciągłego doskonalenia ……………………………………………………….
503
33.    Jacek BENDKOWSKI Technologiczne czynniki kreowania i dyfuzji wiedzy w przedsiębiorstwie sieciowym ………………………………………………………
517


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz