środa, 23 października 2013

2013 - Zeszyt 64

SPIS TREŚCI

Wkładka

Wprowadzenie

Michał BARTNICKI - Bank komercyjny w opinii klientów indywidualnych........................ 7
Agnieszka CZERWIŃSKA-LUBSZCZYK, Anna MICHNA  - MSP w warunkach spowolnienia gospodarczego.................................................................................................................................................. 21
Aleksandra CZUPRYNA-NOWAK -Koszty założenia oraz działalności sklepu internetowego           33       
Dorota GAWROŃSKA - Model rozmyty wyborusamochodu w najwyższym stopniu spełniającego preferencje klienta........................................................................................................................................ 43
Jacek GRUBER, Ireneusz JÓŹWIAK, Łukasz MOSIO - Zastosowanie eksploracji danych do wykrywania nadużyć w systemach biznesowych.......................................................................................... 61
Katarzyna JAKOWSKA-SUWALSKA, Maciej WOLNY - Model wspomagania planowania potrzeb materiałowych w kopalni węgla kamiennego........................................................................... 73
Ireneusz JÓŹWIAK, Michał SZCZEPANIK -Wydajność i niezawodność wielomodułowych systemów biometrycznych......................................................................................................................... 99
Jan KAŁUSKI -Modelling of decision support using thestackelberg duopoly model to bimatrix hierarchical non-zero-sum game........................................................................................................................ 111
Aneta KARASEK - Czynniki decydujące o podjęciu działalności eksportowej na przykładzie województwa lubelskiego.............................................................................................................................. 121
Agnieszka KOWALSKA-STYCZEŃ - Wpływ marketingu szeptanego na zachowania konsumentów na rynku oligopolistycznym................................................................................................................... 147
Agnieszka KOWALSKA-STYCZEŃ -Automaty komórkowe w modelowaniu procesów przywództwa worganizacjach........................................................................................................................... 157
Dorota KOZŁOWSKA-MAKÓŚ - Charakterystyka modeli współdziałania podmiotówgospodarczych w ramach złożonych struktur kapitałowych............................................................................................ 169
Anna MULARCZYK, Iwona ZDONEK - Analiza statystyk stron internetowych PolitechnikiŚląskiej metodami fraktalnymi.............................................................................................................................. 189
Anna RAKOWSKA, Beata HYSA - Bariery iuwarunkowania podejmowania decyzji kadry kierowniczej w urzędach administracji samorządowej.................................................................................... 203
Seweryn SPAŁEK, Dariusz ZDONEK - Zwinne podejście projektowe a projekty badawcze 241
Adam SZROMEK -Cechy atrakcyjności polskich uzdrowisk.............................................. 251
Marcin WYSKWARSKI - Wykorzystanie koncepcji Business Intelligence w zarządzaniu łańcuchem dostaw................................................................................................................................................ 265
Dariusz ZDONEK, Seweryn SPAŁEK - Metody oceny dostępności stron internetowych i problemy związane z ich wiarygodnością................................................................................................................. 277  

Lista recenzentów