sobota, 13 lipca 2013

2012 Zeszyt 63a


SPIS TREŚCI

Spis treści ang

Okładka


1. Tomasz MUSIALIK − E-administracjaw unii europejskiej........................................................ 7
2. Izabela BIENIEK − Interdyscyplinarność kompetencji społecznych oraz znaczenie ich rozwoju w kontekście pracy menedżera............................................................................................................................. 21
3. Agata JUSZCZAK, Barbara BIAŁECKA – Proces reklamacji jako narzędzie wspomagające proces produkcji    33
5. Leszek TARASIŃSKI – Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na       równowagę gospodarczą kraju goszczącego........................................................................................................................... 65
6. Elżbieta PAWŁOWSKA Kapitał społeczny – diagnoza i pomiar........................................... 87
7. Jolanta IGNAC-NOWICKA Wykorzystanie listy kontrolnej do badania          uciążliwości pracy na stanowisku biurowym............................................................................................................................. 101
8. Radosław WOLNIAK, Mateusz ZADURA – Wpływ opakowania na wybór produktu  przez konsument na przykładzie zabawek.............................................................................................................................. 111
10. Agata HILAROWICZ, Grażyna OSIKA – Deinfluentyzacja jako warunek   innowacyjnych organizacji – aspektykulturowe........................................................................................................................... 149
11. Piotr KALETA, Zbigniew ŻURAKOWSKI – Wpływ barier architektonicznych na możliwośćkształcenia się osób niepełnosprawnych ruchowo w Zabrzu................................................................................ 167
13. Justyna KAPELAN, barbara bIAŁECKA – Analiza systemumotywowania        pracownikówoświaty  199
15. Radosław WOLNIAK, Bożena SKOTNICKA-ZASADZIEŃ – E-administracja  czynniki funkcjonowania dobrego e-urzędu............................................................................................................................. 221
16. Bartosz SZCZĘŚNIAK, Jacek SAMEK – Arkusz kalkulacyjny w doskonaleniu      procesu analizy niezgodności produktów w przedsiębiorstwie przemysłowym................................................................... 233
17. Marcin SUŁKOWSKI, Paweł SZEWCZYK – Wybór wskaźników dla oceny  skuteczności wdrożonego systemu zarządzania jakością........................................................................................................... 245
18. Agata WASZKIEWICZ, Barbara BIAŁECKA – Kształtowanie usług medycznych na podstawie oceny i odczucia pacjenta............................................................................................................................. 259
19. Bogusława OLSZEWSKA, Paweł SZEWCZYK – Skuteczne iefektywne         zarządzanie reklamacjami na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa............................................................................. 275
21. Katarzyna MIDOR, Michał ZASADZIEŃ, Bartosz SZCZĘŚNIAK – Przegląd   technologii wykorzystywanych do realizacjiusług typu e-maintenance...................................................................................... 301
23. Paweł ANTKOWIAK, Ireneusz J. JÓŹWIAK – Systemobsługi nagrywania                       i odtwarzania wiadomości wideo przez internet............................................................................................................ 327
24. Katarzyna GRUBER-SZYDŁO, Jacek GRUBER, Michał SZYNKARUK –  Przetwarzanie wielowymiarowych danych medycznych z zastosowaniem rosnącego                           gazu neuronowego...................... 337
25. Jacek GRUBER, Ireneusz J. JÓŹWIAK, Kamil MERKS – Zagrożenia dla informacji udostępnianych na portalach społecznościowych............................................................................................................. 353
26. Jacek GRUBER, Ireneusz J. JÓŹWIAK, Łukasz ŁOZIUK – Bezpieczeństwo      informacji w wirtualnej sieci Tor i kryptowaluta bitcoin........................................................................................................... 363
27. Michał CZEMARMAZOWICZ, Jacek GRUBER, Ireneusz J. JÓŹWIAK – Analiza podpisywania obrazówcyfrowymi znakami wodnymi............................................................................................................... 371
28. Jakub BRYLAK, Jacek GRUBER, Ireneusz J. JÓŹWIAK – Zastosowanie eksploracji danych do wykrywania reklam w obrazach nastronach www............................................................................................. 379

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz