poniedziałek, 1 lipca 2013

2011 - Zeszyt 58

WSTĘP ...............................................................................................................................
5
1.        Marian TUREK, Aneta MICHALAK Partnerstwo publiczno-prywatne na tle innych organizacyjno-własnościowych modeli finansowania działalności jednostek samorządu terytorialnego ..............................................................................................
7
2.        Aneta MICHALAK Przegląd międzynarodowych doświadczeń z zakresu finansowania inwestycji i innowacji w formie partnerstwa publiczno-prywatnego. Studium przypadków ....................................................................................................
23
3.        Marian TUREK, Izabela JONEK-KOWALSKA Partnerstwo publiczno-prywatne jako metoda finansowania zadań jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Identyfikacja szans i zagrożeń …………………………………………………………..
37
4.        Aneta MICHALAK, Izabela JONEK-KOWALSKA Ryzyko, efektywność
i koszt kapitału w systemie finansowania inwestycji publiczno-prywatnej na przykładzie autostrady A2 ……………………………………………………………
51
5.        Renata SĘKOWSKA System finansowania potrzeb osób niepełnosprawnych
z uwzględnieniem współdziałania sfer publicznej i prywatnej na przykładzie
miasta Zabrze ................................................................................................................
71
6.        Wiesława CAPUTA Kluczowe problemy wyceny inwestycji w systemie prawa bilansowego ..................................................................................................................
97
7.        Wiesława CAPUTA Wycena i ewidencja inwestycji rzeczowych w systemie rachunkowości ..............................................................................................................
113
8.        Anna LÁTEČKOVÁ Poprawa jakości zarządzania finansowego w produkcji rolniczej w warunkach społeczeństwa informacyjnego ……………............................
131
9.        Emília ŠKORECOVÁ, Iveta KOŠOVSKÁ, Alexandra FERENCZI-VAŇOVÁ Zarządzanie procesami oraz kalkulacje procesowe i ich zastosowanie
w przedsiębiorstwach rolniczych ..................................................................................
139
10.    Mária FARKAŠOVÁ Ocena trendów efektywności w produkcji mleka na Słowacji ……………………………………...............................................................
153


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz