poniedziałek, 1 lipca 2013

2011 - Zeszyt 551.        Grażyna STORONIAK-PALCZAK Innowacje produktowe w środowisku restrukturyzacyjnych działań przedsiębiorstwa ............................................................
9
2.        Danuta SZWAJCA Marketing lateralny jako alternatywna metoda generowania idei nowych produktów ................................................................................................
21
3.        Wiesława CAPUTA Wykorzystanie procesu kaizen w budowaniu kapitału klientów .
35
4.        Mariusz ZIELIŃSKI Innowacje a kultura organizacji ……………………………
51
5.        Franciszek GRZESIOK System wynagrodzeń a innowacyjność ...........................
65
6.        Izabela JONEK-KOWALSKA Współdziałanie w formie aliansu strategicznego jako metoda wspierania działalności innowacyjnej ......................................................
81
7.        Tomasz NAWROCKI Model rozmyty oceny rezultatywnej innowacyjności produktowej giełdowych spółek informatycznych .......................................................
97
8.        Tomasz NAWROCKI Rezultatywna innowacyjność produktowa a rentowność sprzedaży na przykładzie spółek informatycznych notowanych na GPW w Warszawie …………….............................................................................................
115
9.        Danuta LANGER Koncepcja otwartych innowacji – nowy paradygmat w teorii innowacji .......................................................................................................................
133
10.    Alina GORCZYŃSKA Kapitał podwyższonego ryzyka jako źródło finansowania przedsięwzięć innowacyjnych przedsiębiorstwa ……………………………………....
147
11.    Marian TUREK, Izabela JONEK-KOWALSKA, Zofia GANSZCZYK  Determinanty innowacyjności w przedsiębiorstwach górniczych ................................
159


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz