środa, 20 marca 2013

2011 - Zeszyt 59

Spis treści


1.      Anna BUJANOWSKA – Klasyfikacja działań i czynności dotyczących budynku organizacji szpitalnej

2.      Agnieszka WÓJCIK–MAZUR Analiza rozwoju systemu finansowego  w Polsce na tle państw Europy Środkowo-Wschodniej w latach 2006-2009 

3.      Dariusz WIELGÓRKA Zarządzanie kosztami pracy w zakładach pracy chronionej 

4.      Elżbieta DYMAREK, Bożena SKOŁUD Wpływ selekcji informacji na lukę informacyjną w projekcie 

5.      Izabela GRZANKA – Rozwiązywanie problemów bezrobocia i wykluczenia osób niepełnosprawnych

6.      Justyna ŁUKOMSKASZAREK Finansowanie działalności rozwojowej samorządów terytorialnych 

7.      Janina PARTYKAPOJĘTA Zakłócenia w procesie wytwórczym  w organach administracji publicznej 

8.      Jerzy M. ŚCIERSKI – Nowelizacja normy ISO 9001

9.      Katarzyna SIENKIEWICZ–MAŁYJUREK – Problemy organizacyjne zarządzania kryzysowego w samorządach

10.  Mariola DŹWIGOŁ–BAROSZ – Analiza skuteczności projektu szkoleniowego

11.  Mariola DŹWIGOŁ–BAROSZ – Delegowanie uprawnień jako metoda rozwoju kompetencji pracowniczych

12.  Marta FUJARSKA, Paweł SZEWCZYK – Ocena metod integracji wybranych systemów zarządzania oraz rola odpowiedzialności społecznej

13.  Marcin KRAUSE Praktyczne aspekty doboru metod oceny ryzyka zawodowego
  
14.  Maria PAJDA, Paweł SZEWCZYK Dobór instrumentów zarządzania jakością stosowanych w branżowym przedsiębiorstwie przetwórczym 

15.  Marcin SUŁKOWSKIStruktura wdrożeń systemów zarządzania jakością  w Polsce i motywy decyzji o wdrożeniu 

16.  Stefan CZERWIŃSKI – Ocena efektów ekonomicznych kompleksów ścianowych

17.  Zygmunt KORBAN, Paulina SIKORA – Wykorzystanie the control ergonomic test II (CET II) w procesie oceny ergonomicznej stanowisk  roboczych – studium przypadku

18.  Zbigniew ŻURAKOWSKI Postęp techniczny a bezpieczeństwo pracy
  w górnictwie węgla kamiennego w Polsce w latach 1990 – 2005
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz