czwartek, 18 kwietnia 2013

2012 - zeszyt 62
1.        PAŁASZ J.Uwarunkowania organizacyjno-prawne procesów rekultywacjii rewitalizacji terenów poprzemysłowych w Polsce .......................................................      5
3.        SZAFRANIEC M.Problematyka rozwoju systemów informacyjnych w kontekście zarządzania terenamiprzekształconymi antropogenicznie ..............................................                                     41
4.        JANIK A.Wielokryterialna metoda wyceny wartości terenów zdegradowanych ......  57
5.        ŁĄCZNY M.J., BARAN J., CICHY M.J., JANIK A., RYSZKO A.,
SZAFRANIEC M.
Podstawy teoretyczne i założeniamodelu zarządzania terenami przekształconymi antropogenicznie na obszarach gmingórniczych ..............................                                 81
6.        ŁĄCZNY M.J., BARAN J., CICHY M.J., JANIK A., RYSZKO A.,
SZAFRANIEC M.
Struktura modelu zarządzaniaterenami przekształconymi antropogenicznie na obszarach gmin górniczych orazwybrane uwarunkowaniai problemy jego stosowania ............................................................................................  107

Wykaz recenzentów

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz