środa, 10 września 2014

2014 - Zeszyt 70
1.        Leszek ANDRZEJEWSKI, Ireneusz FECHNERSuchy port jako aglomeracyjny węzeł logistyczny na przykładzie aglomeracji poznańskiej ………....
7
2.        Jacek BENDKOWSKIWspólnota działań a formalne i nieformalne struktury organizacyjne ………....................................................................................................
21
35
4.        Jolanta BIJAŃSKA, Krzysztof WODARSKIRyzyko w decyzjach inwestycyjnych przedsiębiorstw …………………………………...............................
53
67
6.        Katarzyna DOHNNośniki przepływów wiedzy w polskich przedsiębiorstwach budowy maszyn ………………………………………………………………………
83
7.        Henryk DŹWIGOŁMenedżerowie przyszłości a zarządzanie strategiczne ……...
93
8.        Mariola DŹWIGOŁ-BAROSZRole liderów biznesu współczesnych przedsiębiorstw ……………………………………………………………………….
105
9.        Agnieszka GASCHI-UCIECHAIstota ryzyka w procesach logistycznych ……...
119
10.    Magdalena GĘBCZYŃSKAFranchising jako sposób rozwoju małego przedsiębiorstwa …………………………...................................................................
131
11.    Tomasz GOŚCINIAKZarządzanie procesami naprawczymi w systemach informatycznych operatorów telekomunikacyjnych ………………………….............
143
12.    Jadwiga GRABOWSKAAnaliza systemu informacji logistycznej na przykładzie wybranego centrum dystrybucji ……………………………………...
163
177
14.    Andrzej KARBOWNIK, Krzysztof WODARSKIZarządzanie ryzykiem projektu w uczelni ……………………………………….……………………………
189
15.    Marzena KRAMARZWzmacnianie skuteczności przedsiębiorstwa flagowego sieci dystrybucji ……………………………………….……………………………...
203
16.    Włodzimierz KRAMARZRedundancja zapasów we wzmacnianiu odporności łańcucha dostaw ………………………………………………………………………
215
17.    Mariusz KRUCZEK, Zbigniew Żebrucki Koncepcja klastrów logistycznych
229
18.    Stanisław KrzyżaniakModel kosztów dla odnawiania zapasów w systemie sS
243
19.    Marek MAGDOŃ, Seweryn TCHÓRZEWSKIJakościowa analiza ryzyka w projektach sektora prywatnego …………………………………………………….
261

20.    Mirosław MatusekKoncepcja systemu wyboru dostawcy z wykorzystaniem metody wnioskowania na bazie przypadków ……….......................................................
273
21.    Józef MATUSZEK, Tomasz KASPEREKRacjonalizacja czasów przezbrojeń stanowisk roboczych ……….............................................................................................
287
301
23.    Anna MUSIOŁ-URBAŃCZYKSystem zarządzania projektami jako element systemu informacyjnego gminy ………………………………………………………
315
24.    Anna OBER, Krzysztof WODARSKIIdentyfikacja i ocena ryzyka projektu badawczego w uczelni na etapie jego przygotowania ………………………………..
327
25.    Monika ODLANICKA-POCZOBUTTPrakseologia a klasyczne kryteria oceny sprawności systemów logistycznych …………………………………………………
339
357
27.    Magdalena PICHLAKBranże twórcze jako kluczowy stymulator rozwoju gospodarczego ………………………………………………………………………..
371
28.    Marzena PODGÓRSKAPrzywództwo w kontekście skuteczności w zarządzaniu projektami …………………………………………………………………………….
385
29.    Edyta PRZYBYLSKAZagadnienie transferu technologii w odniesieniu do przedsiębiorstw usług logistycznych …………………………………………………
397
30.    Małgorzata RZEPKA, Joanna TOCZYŃSKAJakość kształcenia w szkole średniej ………………………………………………………………………………..
409
31.    Katarzyna SIENKIEWICZ-MAŁYJUREKSpecyfika łańcucha dostaw w procesie zarządzania kryzysowego ………………………………………………...
425
32.    Barbara SORYCHTA-WOJSCZYKZintegrowane zarządzanie w administracji – wdrażanie systemów zarządzania jakością …………………………………………
437
33.    Joanna TOCZYŃSKA, Małgorzata RZEPKACele i perspektywy systemu edukacji w szkołach ponadgimnazjalnych w Polsce …………………………………
451
34.    Marian TUREK, Aneta MICHALAKAnaliza systemu oceniania kadry zarządzającej w spółkach z udziałem skarbu państwa na przykładzie przedsiębiorstwa górniczego …………………………………………………………
465
35.    Maria WENGIEREKOdzysk i recykling jako metody zagospodarowania odpadów w regionie …………………………………………………………………..
477
36.    Karolina WIELICKA Zarys funkcjonowania systemów opieki zdrowotnej w wybranych krajach Unii Europejskiej ……………………………………...............
491
37.    Dorota WIĘCEK Szacowanie kosztów projektowanych wyrobów ………………
505
38.    Wojciech Zoleński Koncepcja systemu ekspertowego wspomagającego pozyskiwanie wiedzy …………………………………………………………………
517

Spis recenzentów

Errata
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz