środa, 19 października 2016

Składanie artykułów

Osoby pragnące opublikować artykuł w Zeszytach Naukowych Politechniki Ślaskiej Seria Organizacja i Zarządzanie powinny wykonać następujące kroki:


1. Zgłoszenie artykułu.
Można tego dokonać w wersji elektronicznej lub papierowej.

W wersji elektronicznej proszę wysłać artykuł na adres: rwolniak@polsl.plPisząc artykuł proszę zachować zasady zgodne z poniższą formatką.
Formatka artykułu

Artykuł powinien odwoływać się do dyskusji naukowej prowadzonej na łamach czasopisma. 
Można w tym celu skorzystać z wersji elektronicznych artykułów zamieszczonych na stronie.

2. Redakcja po wstępnej weryfikacji artykułu przez Redaktora Wydziałowego wysyła artykuł do dwóch recenzentów.

3. Po otrzymaniu recenzji autorzy otrzymują je w postaci elektronicznej lub papierowej (w zależności od formy w jakiej dostarczy je do redakcji recenzent).

4. W przypadku uzyskania dwóch pozytywnych recenzji autorzy powinni poprawić artykuł zgodnie z zaleceniami recenzenta, a następnie wypełnić następujące formularze:

Ustosunkowanie się autora do opinii recenzenta

(druk należy wypełnić osobno dla każdego z recenzentów)

Zgoda autora na wydanie publikacji

(druk powinni podpisać wszyscy autorzy)

Oświadczenie autora

Wszystkie druki należy dostarczyć w postaci elektronicznej (wersje zeskanowane mailem ) wraz z poprawionym artykułem.
  Dokumenty elektronicznie należy dostarczyć w formacie PDF.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz