piątek, 14 lutego 2020

WYZWANIA I UWARUNKOWANIA ZARZĄDZANIA INTELIGENTNYMI MIASTAMI

 red. Izabela JONEK-KOWALSKA
Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2019.


WSTĘP…………………………………………………………………………………...
5
1.
SMART CITY JAKO OBSZAR WYZWAŃ EDUKACYJNYCH
Jan Kaźmierczak……………………………………………………………….….....
7
http://dx.doi.org/10.29119/mon.2019.2.2
2.
HOLISTYCZNE PODEJŚCIE DO ROZWOJU INTELIGENTNYCH MIAST
Izabela Jonek-Kowalska, Radosław Wolniak ……………………………………......
23
http://dx.doi.org/10.29119/mon.2019.2.2
3.
SPOŁECZNY WYMIAR SMART CITY Aleksandra Kuzior, Bartosz Sobotka………………………………………………...
41
http://dx.doi.org/10.29119/mon.2019.2.3
4.
ROLA OPINII MIESZKAŃCÓW ZABRZA W ZARZĄDZANIU ŚRODOWISKIEM MIEJSKIM
Jolanta Ignac-Nowicka)…………………………………………………………...…
57
http://dx.doi.org/10.29119/mon.2019.2.4
5.
WYZWANIA STOJĄCE PRZED PRZEDSIĘBIORSTWAMI DOSTARCZAJĄCYMI ROZWIĄZANIA PRODUKTOWO-USŁUGOWE DLA SMART CITY
Mirosław Matusek ………………………………………………………………….
75
http://dx.doi.org/10.29119/mon.2019.2.5
6.
ROZWÓJ INTELIGENTNYCH MIAST W POLSCE W KONTEKŚCIE NIEZRÓWNOWAŻONYCH BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
Izabela Jonek-Kowalska……………………………………………………………...
91
http://dx.doi.org/10.29119/mon.2019.2.6
7.
TWORZENIE WARUNKÓW DLA ROZWOJU SMART METROPOLII Karolina Mucha-Kuś, Krzysztof Zamasz, Seweryn Tchórzewski…………….
107
http://dx.doi.org/10.29119/mon.2019.2.7
8.
WYKORZYSTANIE NORMY ISO 37120 DO ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ŻYCIA W MIEŚCIE
Radosław Wolniak…………………………………………………………………...
123
http://dx.doi.org/10.29119/mon.2019.2.8
ZAKOŃCZENIE ……………………………….……………………………………...
141
http://dx.doi.org/10.29119/mon.2019.2.9

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz