sobota, 3 stycznia 2015

2014 - Zeszyt 74

Okładka

WstępCzęść I
Bezpieczeństwo i przetwarzanie danych
1.      Sebastian BIEŃ, Ireneusz J. JÓŹWIAKLogging management language – język do zarządzania instrumentacją kodu źródłowego.................................................................................................................. 13
2.      Jacek GRUBER, Dawid IWANICKI, Monika JACAK, Ireneusz J. JÓŹWIAK,
Piotr P. JÓŹWIAK, Jacek KOWALCZYK
Kryteria budowy komputera kwantowego i algorytmy kryptografii postkwantowej..................................................................................................................... 21
3.      Jacek GRUBER, Ireneusz J. JÓŹWIAK, Dawid KOWALCZYKMetody odzyskiwania i kasowania danych z nośników magnetycznych i nośników                  pamięci flash................................................ 35
4.      Jacek GRUBER, Ireneusz J. JÓŹWIAK, Adam RETKIEWICZMiędzynarodowe ćwiczenia z zakresu ochrony cyberprzestrzeni.................................................................................................................... 45
6.      Marcin KOCOT, Jacek GRUBER, Ireneusz J. JÓŹWIAKZastosowanie modelu  Isinga do odszumiania zniszczonych dokumentów  .................................................................................................. 65
7.      Marcin SOBOTAAnaliza porównawcza protokołów BB84 oraz SARG.......................... 75
8.      Artur SZLESZYŃSKIPomiar bezpieczeństwa informacji w zarządzaniu bezpieczeństwem w systemie teleinformatycznym................................................................................................................ 83
9.      Paweł TAMA, Ireneusz J. JÓŹWIAK, Jacek GRUBERBezpieczeństwo i niezawodność sieci firmowej dużej skali – studium przypadku..................................................................................................... 93


Część II
Metody i modele wspomagania decyzji
1.      Michał BARTNICKIMetodyka wyznaczaniagrup określających prawidłowość doboru wysokości planów sprzedażowych na przykładzie banku komercyjnego............................................................ 113
2.      Jarosław A. CHUDZIAK, Andrzej CIEMSKIWykorzystanie modeli i narzędzi analitycznych w praktycznym budowaniu efektywnych strategii marketingu interakcyjnego.................................................................................................................... 123
3.      Iwona GORZEŃ-MITKA  Modelowanie złożonych procesów decyzyjnych w warunkach niepewności          135
4.      Katarzyna JAKOWSKA-SUWALSKA, Adam SOJDAWielokryterialna metoda oceny przedsiębiorstwa górniczego.......................................................................................................................... 147
5.      Sławomir JAREKPropozycja założeń modelu rozwiązywania problemu selekcji klientów w kampanii marketingowej.......................................................................................................................................... 159
6.      Izabela JONEK-KOWALSKA, Adam SOJDA, Maciej WOLNYAnaliza harmoniczna szeregów czasowych cen węgla.................................................................................................................................. 171
7.      Izabela JONEK-KOWALSKA, Maciej wolny, Adam SOJDAAnaliza trendów i korelacjicen węgla kamiennego na rynkach międzynarodowych w erze dekarbonizacji ...................................... 185
8.      Izabela JONEK-KOWALSKA, Maciej wolny, Adam SOJDADylematy prognozowaniacen węgla kamiennego na rynkach międzynarodowych......................................................................... 199
9.      Rafał MICHALSKI, Katarzyna JACH, Jerzy GROBELNY, Monika MIZERAZastosowanie porównań parami do subiektywnej ocenymarketingowego przekazu informacyjnego............................ 213
10.  Iryna PETROVSKA Wykorzystanie metody AHP do podejmowania decyzji w organizacji....................................................................................................................... 229
11.  Tadeusz TRZASKALIKWielokryterialne wspomaganie decyzji. Przegląd metod i zastosowań           239

Część III
Strategie w podejmowaniu decyzji
1.      Beata BAJCARWzorce myślenia strategicznego menedżerów z perspektywy psychologicznej i organizacyjnej.......................................................................................................................................... 265
2.      Gabriela BALLIONWykorzystanie strategii podatkowych w zarządzaniu zasobami finansowymi        277
3.      Sylwia BOŻEKZintegrowane zarządzanie ryzykiem w jednostkach sektora finansów publicznych na przykładzie urzędów skarbowych.......................................................................................................... 289
4.      Krzysztof HERMAN, Mateusz NARAMSKI, Adam R. SZROMEKCykl życia przedsiębiorstwa w kontekście obiektów turystyki poprzemysłowej .................................................................................... 305
5.      Beata HYSA, Bożena GRABOWSKASystem motywacji pracowników administracji publicznej na podstawie wybranej jednostk iZUS..................................................................................................... 325
6.      Ireneusz J. JÓŹWIAK, Łukasz ŁOZIUKAlgorytmy gry w zakładach bukmacherskich 343
7.      Ireneusz J. JÓŹWIAK, Aleksander MARIAŃSKIStrategia oceny pracowników w systemach śledzenia zagadnień............................................................................................................................ 351
8.      Maria KOTASKluczowe czynniki sukcesuośrodków pomocy społecznej...................... 361
11.  Izabela MARZECOrientacja strategiczna i jej znaczenie w nowych warunkach działania ośrodków pomocy społecznej........................................................................................................................... 393
12.  Małgorzata OKRĘGLICKAZarządzanie płynnością finansową polskich przedsiębiorstw w warunkach dekoniunktury gospodarczej – wybrane aspekty.................................................................. 405
13.  Marek RAWSKIStosowane strategie marketingowe przez przedsiębiorstwa prowadzące działalność na polskim rynku (w świetle wyników badania)..................................................................................... 415
14.  Renata ROSMUS, Adam PAWLAKPrzedsiębiorczość i poczucie kontroli jako uwarunkowania sposobu podejmowania decyzji......................................................................................................... 425
15.  Karolina SZYMANIEC-MLICKAProces podejmowania decyzji w organizacjach publicznych – propozycja metody badawczej ............................................................................................................. 437
16.  Marian TUREK, Izabela JONEK-KOWALSKAKierunki rozwoju energetyki a rynek węgla kamiennego w Polsce................................................................................................................................ 449
17.  Katarzyna TWOREK, Janusz MARTANFunkcje interaktywne technologii informacyjnych a złożoność hierarchii struktury organizacyjnej....................................................................................................... 461

Część IV
Wdrażanie innowacji
1.      Krzysztof BRZOSTEK, Anna MICHNA  Perspektywa behawioralna orientacji rynkowej............................................................................................................................ 471
3.      Dorota GAWROŃSKA Tworzenie rankingu projektów w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka działanie 4.4........................................................................................................................ 499
4.      Magdalena K. GĄSOWSKARola innowacji w procesie zarządzania przedsiębiorstwem w warunkach wahań koniunktury na przykładzie wybranych przedsiębiorstw........................................................ 513
5.      Beata HYSA, Iwona ZDONEKPotencjał portalu podatkowego w stymulowaniu internetowej aktywności Polaków w sferze podatkowej........................................................................................................... 525
7.      Agnieszka KOWALSKA-STYCZEŃPodejście agentowe w modelowaniu dyfuzji innowacji  547
8.      Andrzej MIRSKIStrategie innowacyjne w zarządzaniu przedsiębiorstwem..................... 557
10.  Tomasz OWCZAREK, Dariusz ZDONEKKryteria oceny strony internetowej szpitali w kontekście innowacyjnych strategii w sektorze usług zdrowotnych................................................................................ 581
11.  Magdalena PICHLAKUwarunkowania działalności innowacyjnej w branżach twórczych........................................................................................................................... 593
12.  Alina RYDZEWSKAŹródła przewagi konkurencyjnej giełd elektronicznych jako skutek innowacji technologicznych.......................................................................................................................................... 605
13.  Danuta SZWAJCABudowanie reputacj iprzedsiębiorstwa poprzez innowacyjność ................................................................................................................... 617
14.  Maciej WENERSKI, Wojciech TYLMAN, Andrzej NAPIERALSKI, Tamara TRAFIDŁO, Tomasz WASZYROWSKI, Radosław TOMALA, Paweł MARCINIAK, Rafał KOTAS, Marek KAMIŃSKI, Zbigniew KULESZASymulacja danych medycznych jako sposób przyspieszenia rozwoju algorytmów systemu oceny stanu pacjenta.............................................................................................. 631
15.  Marcin WYSKWARSKIPrzetwarzanie w chmurze z punktu widzenia małych przedsiębiorstw           641
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz