środa, 22 stycznia 2014

2013 - Zeszyt 66

Wstęp ...............................................................................................................................
7
1.        Mariusz ZielińskiEfektywność działań personalnych w cyklu życia produktu ..
11
2.        Danuta SzwajcaEfektywność działań marketingowych w cyklu życia produktu – podstawy metodyki pomiaru ……………………………………………..
23
3.        Grażyna Storoniak-PalczakSkuteczność a efektywność produktu ……..
33
4.        Grażyna Storoniak-Palczak, Danuta SzwajcaSkuteczność produktu ………………………………………………………………………………
45
5.        Wiesława CaputaPomiar efektywności w kontekście kreowania kapitału klienta – wybrane aspekty ……………………………………………………………
55
6.        Aneta Michalak Parametry efektywności w cyklu życia inwestycji ………….
67
7.        Danuta Szwajca Działania marketingowe jako determinanty kosztów w cyklu życia produktu ……………………………………………………………….
79
8.        Ewa Jabłońska-Kośmider Determinanty procesu innowacyjnego i strategie wdrażania innowacji produktowych ………………………………………
91
9.        Aneta Michalak, Izabela Jonek-Kowalska Analiza konkurencyjności produktów w kontekście cyklu życia na przykładzie asortymentu przedsiębiorstwa wydobywającego surowce mineralne ………………………………………………...
101
113
11.    Alina Gorczyńska Procesy konsolidacji w celu poprawy efektywności funkcjonowania giełd papierów wartościowych ……………………………………..
125
12.    Mariusz Zieliński Efektywność – ujecie ekonomiczne i społeczne …………….
137
13.    Mariusz Zieliński, Danuta Langer-Babicz Wykorzystanie elastycznych form zatrudnienia w sektorze MSP a cykl życia produktu …………………………...
149
14.    Izabela Jonek-Kowalska, Aneta Michalak Uwarunkowania efektywności produktu w fazie dojrzałości na przykładzie węgla kamiennego ……...
161
15.    Marian Turek, Izabela Jonek-Kowalska Współczesne rachunki kosztów jako inspiracja dla rachunku kosztów w cyklu istnienia wyrobiska wybierkowego ………………………………………………………………………...
173
16.    Danuta Szwajca, Grażyna STORONIAK-PALCZAK Koncepcja pomiaru skuteczności produktu w kontekście przedłużania jego cyklu życia na rynku ……….
185
195
18.    Marian Turek, Aneta Michalak Racjonalizacja procesów i zasobów zorientowana na poprawę efektywności produktu w fazie schyłkowej na przykładzie Kopalni Piasku X ……………………………………………………………………..
207
Zakończenie ………………………………………………………………………...
219Brak komentarzy:

Prześlij komentarz