poniedziałek, 13 października 2014

Universal Impact Factor

Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Organizacja i Zarządzanie zostały zindeksowane przez międzynarodową bazę Universal Impakt Factor

http://uifactor.org/JournalDetails.aspx?jid=1135

Wartość wskaźnika UIF za rok 2013 wynosi 0,563

http://uifactor.org/JournalMasterList.aspx?Year=2013


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz